ham-educatie
foto

Geld verdienen verplicht mensen nog niet, tot het verspelen van hun eer of geweten.

Baron Guy de Rothschild

Bankier/Ondernemer

foto

Je kunt hard werken om hoger op de ladder te komen om aan het einde van je leven te ontdekken dat de ladder tegen de verkeerde muur staat.

Stephen Covey

Docent/Auteur

foto

Veel te vaak geven wij kinderen feiten om te onthouden in plaats van problemen om op te lossen.

Roger Lewin

Schrijver

foto

Om kennis te krijgen moet men studeren, maar om wijsheid te krijgen moet men observeren.

Marilyn Vos Savant

Schrijfster

foto

Wanneer je verliest, verlies dan niet de les.

Gautama Boeddha

Spiritueel leider

foto

Het werkelijke doel van onderwijs is het ontwikkelen van het brein, niet carrières.

William Deresiewicz

Schrijver

foto

Het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste aan veranderingen kan aanpassen.

Charles Darwin

Bioloog

foto

Educatie van het brein zonder educatie van het hart is helemaal geen educatie.

Aristoteles

Filosoof

foto

Een echte leider heeft geen behoefte om te leiden, hij is tevreden wanneer hij de weg kan wijzen.

Henry Miller

Schrijver

foto

Je kunt nooit een probleem oplossen vanuit het bewustzijn waarin het is ontstaan. Je dient steeds het anders te gaan aanschouwen.

Albert Einstein

Natuurkundige

foto

Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken.

Confusius

Filosoof

foto

De wortels van onderwijs zijn bitter, maar het uiteindelijke fruit is zoet.

Aristoteles

Filosoof

foto

Alles wat ons in anderen irriteert kan ons iets doen begrijpen over onszelf.

Carl Gustav Jung

Pschygoloog

foto

Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, zolang je maar niet stopt.

Confusius

Filosoof

foto

Iemand die onderwijs negeert, loopt kreupel tot het einde van het leven.

Plato

Filosoof

foto

Daar waar je grootste angst ligt, ligt je volgende groeifase.

Carl Gustav Jung

Pschygoloog

foto

Het geheim van onderwijs ligt in het respecteren van de student.

Ralph Waldo Emerson

Schrijver/Docent

foto

Tracht niet een persoon van succes te zijn, probeer liever een persoon van waarde te zijn.

Albert Einstein

Natuurkundige

foto

Men leert door te doen. Je hebt geen zekerheid iets te weten totdat je het zelf probeert.

Sophocles

Tragicus

foto

De waarde van onderwijs is niet het leren van feiten, maar het trainen van het brein om te denken.

Albert Einstein

Natuurkundige

foto

Een leraar die probeert te onderwijzen zonder de leerling te inspireren om te willen leren is als het slaan op koud ijzer.

Horace Mann

Politicus/Hervormer

foto

Het belangrijkste doel van educatie is het creëren van individuen die nieuwe dingen kunnen, niet het herhalen van wat iedereen al doet.

Jean Piaget

Filosoof

foto

Echt belangrijke mensen zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is.

Herman de Dijn

Filosoof

foto

Intelligentie met een karakter is het doel van ware educatie.

Martin Luther King

Activist

foto

Als je het niet eenvoudig kunt uitleggen, begrijp je het zelf niet genoeg.

Albert Einstein

Natuurkundige

foto

Je leven wordt niet beter door toeval, het wordt beter door verandering.

Jim Rohn

Ondernemer/Schrijver

foto

Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.

Robert Quillen

Journalist/Humorist

foto

Educatie is dat wat overblijft als men alles vergeten heeft wat op school geleerd is.

Albert Einstein

Natuurkundige

foto

Argumenten moet je niet tellen, maar wegen.

Cicero

Politicus/Filosoof

foto

Laat wat je niet kunt nooit in de weg staan voor wat je wel kunt.

John Wooden

Sportcoach

Ing. Nico van Ham MEd

Ik ben Nico

Alkmaarse kaeskop

Ik ben geboren in een flat op de Overdie te Alkmaar, maar ben opgegroeid in de Hiermerwaard (Huiswaard 1). Mijn kindertijd heb ik doorgebracht op de Theo Thijssenschool (heet nu Jules Verne). Uiteindelijk heb ik een appartement gekocht in Heerhugowaard, waar ik nog steeds met veel plezier woon.

 • Geboortedatum19 juni 1973
 • TalenNederlands, Engels, Duits, Spaans
 • HobbiesFilms, Series, Games
 • Websitewww.nicovanham.nl

Mijn waarden

Levensvisie en kernwaarden

Ieder mens heeft normen en waarden. Normen zijn opvattingen over wat wel en niet kan, wat normaal voor jou is. In feite zijn het ongeschreven gedragsregels, waar veel mensen over het algemeen hetzelfde over denken. Waarden zijn dingen die je het meest belangrijk vindt in het leven en hoe je alles het liefste zou willen zien.

 • Integriteit

  Eerlijk, Ethisch, Rechtvaardig

  Elk individu is eerlijk en oprecht. Niemand is omkoopbaar. Individuen beschikken over een intrinsieke betrouwbaarheid: men zegt wat ze doet, en doet wat ze zegt. Er is geen verborgen agenda. Individuen laten het doen niet beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

 • Solidariteit

  Respect, Sociaal, Democratisch, Tolerant

  Alhoewel individuen verschillende taken, interesses en waarden hebben, hangt de orde en samenhang van de maatschappij af van het elkaar kunnen vertrouwen. Dit houdt in dat individuen inzien dat het verdedigen of het verder helpen van andermans belangen uiteindelijk in het belang van het individu zelf is. Men respecteert de opvattingen van een ander, ook als men die opvattingen niet deelt. Men laat dan de ander in zijn waarde.

 • Veiligheid

  Vrij, Gelijk, Vrede, Zorgzaam

  Alle individuen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren zonder onderscheid naar ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Individuen brengen empathie op voor anderen, leiden een leven op basis van genegenheid, liefde en mededogen voor de mensen om hen heen.

 • Prospectief

  Mondiaal, Duurzaam, Innovatief

  De focus van individuen moet verschuiven van welvaart naar welzijn en van ego naar eco. Individuen kijken naar de huidige behoefte die alle mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen of het milieu in gevaar komen.

Mijn profiel

Accepteer of verander

Mijn interesses liggen op het snijvlak van de gebieden: onderwijs (didaktiek en begeleiding), ict (softwareontwikkeling en gegevensmodellering), psychologie (persoonlijke ontwikkeling en gedrag) en organisaties (organisatiestructuren en kwaliteit).

Onderwijs
ICT
Psychologie
Organisaties
Mijn
ideale
plek

Energie krijg ik van de volgende inspirerende activiteiten:

 • CreërenUitvinden, ontwerpen, vormgeven
 • HelpenAdviseren, begeleiden, lesgeven
 • StructurerenPlannen, organiseren, ordenen
 • AnalyserenObserveren, onderzoeken

Ik ben benaderbaar voor iedereen en neem de tijd om te luisteren. Ik kan mijzelf goed inleven in de situatie van een ander, heb een natuurlijke belangstelling voor mensen in hun omgeving en accepteer mensen zoals ze zijn zonder vooroordelen. Ik streef naar coöperatieve en harmonieuze verhoudingen.

Meten is weten

Neem regie over je eigen leven

De basis van persoonlijke groei en ontwikkeling is zelfkennis. Persoonlijke groei begint dan ook met het accepteren zoals je bent, en het (h)erkennen van je eigen kwaliteiten, niet die van een ander. Als je niet weet wie je bent en waar je naartoe wil, is het moeilijk om doelen te stellen, gemotiveerd te blijven en je koers door het leven te bepalen.

Mijn persoonlijkheid

Alle persoonlijkheidskenmerken zijn terug te voeren naar vijf hoofdkenmerken (Big Five). Deze kenmerken hebben invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan of op elkaar reageren. Elk persoonlijkheidskenmerk heeft twee uitersten.

Mijn persoonlijkheidskenmerken:

 • Kalm/stabiel

  (Kenmerk 1: Emotioneel)

  In vergelijking met anderen zul je over het algemeen zeer kalm zijn. Waar anderen in de stress zullen schieten, hou jij het hoofd koel. Je zal niet snel nijdig worden of verontwaardigd zijn. Je bent doorgaans ongevoelig voor wat anderen van jou vinden. Je hebt dan ook relatief weinig last van schaamte of boosheid. Daardoor straal je een zekere controle en tevredenheid uit. Je zal je dan ook niet snel uit het veld laten slaan. Je zal bekend staan als een 'koele kikker', iemand die onverstoorbaar en koelbloedig is. Dit kan echter tegen je werken wanneer mensen in je omgeving enthousiast of juist terneergeslagen zijn. In die gevallen kan je kalmte als ongevoeligheid of een gebrek aan enthousiasme worden ervaren. Je kan het relatief goed vinden met meer stabiele persoonlijkheden, mensen die te boek staan als nuchter. Nerveuze, huilerige types, die snel bang zijn, spreken je doorgaans minder aan.

 • Tussen introvert en spontaan

  (Kenmerk 2: Extravertheid)

  Je houdt zowel van gezelligheid als ook van alleen zijn. Over het algemeen ben je energiek zonder te enthousiast te zijn. Je bent gesteld op je privacy maar je begeeft je ook makkelijk onder groepen. Op feestjes of onder mensen hoef je niet altijd het woord te hebben. Indien je gevraagd wordt of wanneer daar aanleiding toe is geef je je mening. Je hebt niet de behoefte constant bezig te zijn maar je bent ook niet het type om rustig achterover te leunen. Je voelt je thuis bij iemand die, indien de situatie daar naar is, niet bang is om in gezelschap het woord te voeren of om op de voorgrond te treden. Maar ook met de meer introverte of echte aandachttrekkers weet je wel om te gaan. Contacten met anderen zijn voor jou prettig maar niet van wezenlijk belang. Je kan zowel terughoudend als spontaan overkomen. Met een gemiddelde score op deze schaal ben je in principe voor zowel de meer extraverte als gereserveerde persoon een toegankelijk iemand.

 • Doelgericht/zorgvuldig

  (Kenmerk 3: Gewetensvolheid)

  Je laat je leiden door je geweten. Je bent iemand die over het algemeen zeer doelgericht handelt en zorgvuldig is. Andere typeringen die voor je gelden zijn stipt en nauwgezet. Een goede voorbereiding is volgens jou het halve werk. Je bent dan ook over het algemeen goed georganiseerd en hebt je zaakjes netjes op orde. Anderen zullen je soms pietluttig vinden. Je komt je verantwoordelijkheden na en je vindt het belangrijk dat anderen die van hen ook nakomen. Je hebt een sterke wil om dingen tot een succesvol einde te brengen. Daarbij hanteer je je eigen en voor anderen vaak hoge standaarden. In je handelen ben je vrij bedachtzaam en plant dingen graag van tevoren. Hierdoor kan je inflexibel overkomen. Realiseer je dat niet iedereen dezelfde drang heeft om zaken correct en goed af te handelen. Je voelt je het beste thuis bij een opgeruimd type. Iemand die over het algemeen methodisch en zorgvuldig te werk gaat. Met sloddervossen heb je doorgaans meer moeite.

 • Mensgericht/attent

  (Kenmerk 4: Vriendelijkheid)

  Dat betekent dat je iemand bent die vooral oog heeft voor de menselijke kant. Je houding is te typeren als mensgericht. Je stelt je mild op en bent over het algemeen begaan met anderen. In je benadering van mensen hou je veelal rekening met de gevoelens van anderen en ben je behulpzaam. Dat uit zich bijvoorbeeld in een grotere mate van attentheid. Een negatieve boodschap zal je dan ook eerder indirect verpakken of niet uiten. In je oordeel over anderen ben je in het algemeen vrij mild. Je staat waarschijnlijk bekend als aardig en sociaal. Je hebt over het algemeen moeite met mensen die zich hard opstellen of ontoegeeflijk zijn. Dit heeft vaak tot gevolg dat je jezelf te kort doet of te veel wegcijfert. Overigens kunnen mensen ook heel attent zijn uit eigen belang of om iets te bereiken. Je voelt je doorgaans meer op je gemak bij mensen die in hun benadering veel rekening houden met hun omgeving. Met competitief ingestelde mensen heb je doorgaans meer moeite.

 • Oorspronkelijk

  (Kenmerk 5: Openheid)

  Dat betekent dat je iemand bent met een vrij groot voorstellingsvermogen. Anderen zullen je soms typeren als creatief of reflectief. Je kan een brede interesse en belangstelling aan de dag leggen. Je staat ook vaak open voor nieuwe ervaringen, oplossingen of waarden. Soms heb je de neiging routines en vaste patronen te doorbreken. Je bent vaak nieuwsgierig en hebt een redelijk brede kijk op zaken. Je vindt het fijn om op zijn tijd hierover van gedachten kunnen wisselen of kennis tot je nemen. Je houdt niet heel erg van routines en vaste patronen. In bepaalde opzichten kun je door anderen als curieus, spannend of academisch ervaren worden. Je hebt er soms moeite mee als mensen dingen niet ter discussie durven te stellen of vasthouden aan het vertrouwde, bekende. Je voelt je meer thuis bij mensen die onafhankelijk in het leven staan of oorspronkelijk kunnen zijn.

Mijn denkstijlen

Denkstijlen zijn tools waarmee men het in het leven moet doen. Ze zijn in hoge mate bepalend voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid en voor de manier waarop met de problematiek van het werk en de sociale werkelijkheid wordt omgegaan.

Mijn denkstijlen:

 • Samenwerker

  Gericht op consensus

  Inlevend en invoelend denken. Denken wat de ander denkt en voelen wat de ander voelt. Mensen met deze denkstijl verplaatsen zich ongevraagd in de situatie, de overwegingen en standpunten van hun gesprekspartners. Dit gaat op basis van gevoel. Dus niet vanuit rationele overwegingen, maar vanuit gevoelens. Deze denkstijl is meegaand. Invoelend luisteren is een kernkwaliteit.

 • Implementator

  Gericht op resultaat

  Met deze denkstijl geven mensen aan hoe ze in staat zijn een bepaald doel te realiseren, binnen de gestelde grenzen van tijd en middelen, en hoe ze een opdracht tot een goed einde brengen. Het maakt niet uit of dit een complexe doelstelling of opdracht betreft, dan wel een eenvoudige. Implementatoren denken vanuit concreet te bereiken resultaten en vanuit de toekomst naar het heden. Ze hebben een logistieke, planmatige manier van denken.

 • Instandhouder

  Gericht op regelgrenzen

  De werkelijkheid beoordelen op het afwijken van een vooraf bepaalde norm. In de praktijk houdt dat in: het hanteren van spelregels, voorschriften, procedures, instructies, geboden en verboden, wat neerkomt op het standaardiseren en normeren van de gang van zaken, ongeacht of die van technische, organisatorische of sociale aard is. Het betekent ook het direct constateren dat iets niet verloopt zoals het bedoeld is en dus afwijkt van de norm.

Mijn gedragsrollen

De gedragsrollen zeggen iets over de wijze waarop men werkt en omgaat met situaties en problemen. Gewoonlijk komen twee tot drie rollen in een gedragsprofiel krachtig naar voren. Dit zijn de uitgesproken kanten: ze geven aan hoe meestal te werk wordt gegaan.

Mijn gedragsrollen:

 • Implementator

  Gericht op focus, hoe het doel te bereiken

  Mensen die deze rol sterk invulling geven, herken je aan hun gedisciplineerde en gestructureerde wijze van werken. Ze pakken een klus planmatig aan en gaan stap voor stap te werk. Ze stellen zichzelf duidelijke prioriteiten en laten zich daar niet gemakkelijk van af brengen. Ze houden ervan zaken concreet en transparant te maken. Geen lange verhalen, maar onmiddellijk komen tot de kern van wat er speelt. Ze werken doelgericht en efficiënt. Als ze iets in hun hoofd hebben, is het moeilijk hen daarvan af te brengen. Ze laten zich niet afleiden door hun omgeving. Zijn ze het met een standpunt of de ideeën van een ander oneens, dan gaan ze de confrontatie aan. Een praatje voor de gezelligheid maken vinden ze eigenlijk zonde van de tijd.

 • Samenwerker

  Gericht op harmonieuze verhoudingen

  Samenwerkers herken je aan hun natuurlijke belangstelling voor mensen in hun omgeving. Ze zijn voor iedereen benaderbaar en nemen de tijd om te luisteren. Ze staan open voor vragen en problemen van anderen en nemen die serieus. Ze kunnen zich goed inleven in de situatie van een ander. Als je laat merken niet alleen uit een probleem te komen, zijn ze spontaan bereid je te helpen. Ook zijn ze open en mededeelzaam. Ze delen informatie waarover ze beschikken zonder voorbehoud met anderen. Ze geven gemakkelijk vertrouwen en zijn bereid zich voor een ander in te spannen, zonder dat daar direct iets tegenover moet staan. Ze zijn met dit gedrag een bindend element voor hun omgeving. Samenwerkers streven naar coöperatieve en harmonieuze verhoudingen. Ze stellen zich meegaand op en zullen een zaak nimmer op de spits drijven.

 • Sparringpartner

  Gericht op het ontwikkelen van visie

  Mensen die deze rol sterk invulling geven, zijn in staat een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Ze beschikken over 'helicoptervermogen'. Ze benaderen een onderwerp vanuit zijn context en tillen het uit boven de actualiteit van alle dag. Ze zijn snel te motiveren om met anderen van gedachten te wisselen over onderwerpen met een bredere strekking. Ze vervullen als vanzelfsprekend de rol van sparring partner. Ze denken toekomstgericht en hebben daar vaak aansprekende beelden bij. Daardoor helpen ze anderen verder; op een nieuw spoor. Als ze in een ontwikkeling geloven kunnen ze daar heel enthousiast over praten. Hun gemotiveerdheid werkt op anderen vaak heel stimulerend. Als ze een duidelijk beeld hebben waar het naar toe moet, blijven ze op zo'n onderwerp doorgaan. Als anderen vragen om hun verhalen concreet te maken, lukt dat meestal niet. Veelal hebben mensen in deze rol een beeldend spraakgebruik. Zakelijk ingestelde mensen vinden dat soms wat zweverig en wollig. Anderen zijn juist heel positief over hun visie en hun koers- en richtinggevoel.

Mijn teamrollen

Het is goed om te weten welke rol je in een team vervult. Belbin onderscheid negen teamrollen. Iedereen heeft twee of drie teamrollen waarin ze van nature goed zijn. De zwakheden van een teamlid worden gecompenseerd door andere teamleden en zijn dus toelaatbaar.

Mijn teamrollen:

 • Bedrijfsman

  Nuchter, ordelijk en taakgericht

  De harde werker, met een groot praktisch inzicht en organisatietalent. Betrouwbaar, consciëntieus en plichtsgetrouw, gaat op zeker. Toelaatbare zwakheden: Soms weinig flexibel, voorspelbaar en behoudend. Staat niet open voor ideeën die hun praktische waarde nog niet hebben bewezen.

 • Zorgdrager

  Nauwgezet, zorgzaam en zorgvuldig

  Voelt aan wat er mis kan gaan, bewaakt de kwaliteit en de veiligheid en kan goed dingen afmaken. De perfectionist en piet precies. Toelaatbare zwakheden: kan overbezorgd zijn en zich druk maken over de kleinste dingen, kan moeilijk iets uit handen geven.

 • Groepswerker

  Behulpzaam en attent

  Gericht op het scheppen van sfeer en het zoeken van de onderlinge verbinding. Bezit tact en diplomatie en kan met iedereen overweg. Toelaatbare zwakheden: Kan te meegaand zijn, kan moeilijk uit de weg met conflicten en kan daardoor in kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen.

 • Voorzitter

  Natuurlijke voorzitter

  Geeft de procedures aan, verheldert bedoelingen en vat samen wat iedereen wil. Heeft een goede antenne voor de talenten van anderen. Toelaatbare zwakheden: zet graag anderen aan het werk en kan goed werk delegeren, ook het eigen werk. Kan een beetje manipulatief zijn in de poging alle neuzen één kant op te krijgen.

Neem verantwoordelijkheid en leiding in en over je leven. Leg de schuld niet bij anderen of bij externe factoren. Kennis over jezelf leidt tot meer zelfvertrouwen, meer eigenwaarde, zodat jij je kunt focussen op wat écht belangrijk is in jouw leven.

Jij bepaalt waar je naartoe gaat en niemand anders!

Wees effectief

De 7 eigenschappen van Covey

Succes wordt vooral afgemeten aan persoonlijke prestatie, vaardigheden en status. Zoals Covey zegt, is blijvend succes alleen mogelijk door de zeven eigenschappen na te streven.

De 7 eigenschappen van Convey

De eerste drie eigenschappen zijn gericht op persoonlijke en individuele ontwikkeling. Ze zorgen ervoor dat je je als persoon onafhankelijk leert op te stellen. De drie daaropvolgende eigenschappen gaan over effectief samenwerken. De zevende eigenschap gaat over het ontwikkelen en onderhouden van de overige zes eigenschappen.

 • Proactieve levenshouding

  Overwin jezelf: wees proactief

  Proactief zijn is meer dan initiatief nemen. Proactieve mensen nemen initiatief om gebeurtenissen te beïnvloeden waarop ze invloed kunnen hebben. Veel mensen wachten of schuiven hun verantwoordelijkheid graag af op externe gebeurtenissen of op anderen. Proactieve mensen richten zich vooral op hun eigen gedrag en hun eigen gedachten. Essentieel is hierbij de beïnvloedbaarheid van dingen.

  Covey spreekt van een cirkel van betrokkenheid en een cirkel van invloed.

  Cirkel van Invloed

  In de buitenste cirkel bevinden zich dingen die we niet kunnen beïnvloeden (zoals de wereld en het verleden). Over dingen die we niet kunnen beïnvloeden moeten we ons niet druk maken. Proactieve mensen richten hun aandacht vooral op datgene wat zij wél kunnen beïnvloeden (binnenste cirkel). Zij realiseren zich dat ze zelf hun reactie kunnen kiezen op de dingen waarmee ze worden geconfronteerd.

 • Doelgerichte inzet

  Overwin jezelf: begin met het einde voor ogen

  Effectieve mensen werken van achter naar voren. Zij hebben principes en een visie over wat zij willen bereiken. Zo bepalen zij hun eigen toekomst. Zonder principes zijn mensen gedesoriënteerd. Met principes beschikken mensen over een kompasfunctie en weten zij waar ze heen willen.

  DNA-model

  Actief zijn is iets anders dan effectief zijn. Je kunt keihard werken om hoger op de maatschappelijke ladder te komen en dan aan het einde van je leven ontdekken dat de ladder tegen de verkeerde muur staat.

 • Prioriteiten stellen

  Overwin jezelf: belangrijke zaken eerst

  De wereld lijkt steeds drukker te worden. Alles moet gelijk en gaat de gehele dag door. Om toch effectief te zijn is het belangrijk om prioriteiten te stellen. Laat de belangrijkste dingen niet de dupe worden van allerlei urgente, maar onbelangrijke dingen.

  De kwadranten van Eisenhower bieden inzicht in goed time management.

  Kwadranten Eisenhower

  Effectieve mensen besteden hun tijd vooral aan zaken die belangrijk zijn. Ze laten zich niet leiden door de waan van de dag, maar plannen zelf hun leven.

 • Streven naar gezamenlijk profijt

  Overwin je omgeving: denk win-win

  Om effectief te kunnen samenwerken, moet men niet denken in termen van concurrentie (winnen-verliezen), maar in termen van winnen-winnen.

  Transactionele Analyse

  Aan de basis van deze eigenschap staat het denken in termen van overvloed. Veel mensen denken in termen van schaarste. Ze hebben weinig zelfvertrouwen en denken dat er niet genoeg voor hen zal zijn. Zij denken dat de ander moet verliezen, zodat zij kunnen winnen. Wees niet bang om andere mensen evenveel te gunnen als jezelf. Je moet bereid zijn van elkaar te leren, elkaar te beïnvloeden en iets voor elkaar over te hebben.

 • Aandacht voor andermans belangen

  Overwin je omgeving: eerst begrijpen… dan begrepen worden

  Wederzijds begrip, daar gaat het om. Pas als we echt luisteren, zullen we anderen begrijpen. Bij dit empathisch luisteren hoort jezelf kunnen verplaatsten in de ander.

  Empatisch luisteren

  Volgens Covey komen bijna alle problemen voort uit gebrekkige communicatie. En dan met name uit ons onvermogen om echt, met inlevingsvermogen te luisteren naar de ander, zonder dat we meteen zelf willen reageren. De mogelijkheid om zelf te spreken en begrepen te worden, komt vervolgens vanzelf. Indien we elkaar werkelijk begrijpen, zullen we creatiever worden in het oplossen van gezamenlijke problemen.

 • Profijt uit verschillen halen

  Overwin je omgeving: zoek naar synergie

  Synergie is het vanuit creatieve samenwerking kiezen voor de derde weg: niet mijn of jouw manier, maar een derde en betere manier. Het gaat om het respecteren en waarderen van verschillen. Om de intentie om onderlinge verschillen te overwinnen door het zoeken naar oplossingen die recht doen aan ieders wensen. Een synergetisch team is een team waarin mensen elkaar aanvullen en waarin het geheel meer is dan de som der delen (denk aan de teamrollen van Belbin).

  Tegenstrijdige belangen

  We zijn vaak geneigd om verschillen uit te vlakken door het sluiten van compromissen. Volgens Covey moeten we juist trachten om creatieve en betere oplossingen te bedenken.

 • In balans blijven en tijdig bijsturen

  Denk om jezelf: houd de zaag scherp

  De zaag scherphouden heeft betrekking op het onderhoud en de verbetering van het beste instrument dat je hebt: jezelf. Deze eigenschap gaat over de continue vernieuwing met betrekking tot de vier dimensies van ons leven: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

  Vitaliteit en veerkracht

Mijn ervaring

Van ICT-er naar docent en manager

Na gewerkt te hebben in de ICT ben ik begonnen als docent in het hoger onderwijs en vervolgens doorgegroeid naar coördinator en manager. Enkele jaren geleden heb ik mijn eigen bedrijf opgericht m.b.t. advies en begeleiding in educatie en ict. Inmiddels heb ik gekozen voor een nieuwe uitdaging als docent in het middelbaar beroepsonderwijs.

 • Docent ICT/AO

  Nova College (2014-heden)

  Verantwoordelijk voor het uitvoeren en ontwikkelen van onderwijsactiviteiten voor de ICT-opleidingen. Naast vakdocent ook studieloopbaanbegeleider en aanspreekpunt voor mbo-hbo doorstroom.

 • Coördinator Planning & Roostering

  Horizon College (2014-2014)

  Coördineren van de roosterbureaus en roostering S&B en VAVO. Adviseren van de directeur FB en locatiemanagers hierover. Verantwoordelijk voor het functioneel en technisch beheer van het roosterprogramma.

 • Adviseur/ondersteuner

  NL School of Public & Occupational Health (2013-2014)

  Het in opdracht van de manager bedrijfsvoering uitvoeren van een onderzoek naar het gebruik van het deelnemersregistratie- en volgsysteem met als doel een beter functionerend administratief systeem met eenduidige afspraken.

 • Ondersteuner accreditatie

  Hogeschool Inholland (2010-2013)

  Begeleiding van opleidingsmanagers bij de accreditatie. Opstellen van een planning en verzamelen van documenten. Ondersteunen van het docententeam. Schrijven van een kwaliteitshandboek. Daarnaast de visitatie ondersteunt.

 • Projectleider Inzetplanning

  Hogeschool Inholland (2010-2010)

  Leidinggeven aan de onderwijskant van het project inzetplanning. Verantwoordelijk voor de realisatie van een tool waarmee managers docenten kunnen inplannen en roostergegevens kunnen opleveren.

 • Opleidingsmanager ICT

  Hogeschool Inholland (2007-2010)

  Leiding en sturing geven aan het docententeam van drie opleidingen. Zorgdragen voor de personele organisatie, bezetting, logistiek en benodigde faciliteiten en bijbehorend budget. Relevante samenwerkingsverbanden creëren. Actief onderhouden en opbouwen van interne en externe contacten en relaties.

 • Docent/coördinator ICT/SE

  Hogeschool Inholland (2003-2007)

  Coördineren van de opleiding Informatica in Haarlem, opleidingsmanagementtaken (onderwijsontwikkeling aansturen, bewaking budget, accreditatie, externe relaties aangaan), waarnemend opleidingsmanager, doceren, coördineren van onderwijs, opzetten en coördineren van stage en afstuderen (incl. beleid), opleidingscommissie, ontwikkelen van onderwijs, ontwerpen van curriculum, stagebegeleiding en projectbegeleider.

 • Docent/coördinator ICT/SE

  Haagse Hogeschool (2000-2003)

  Docent bij de ICT-opleidingen van de Haagse Hogeschool. Onderdeel van mijn werkzaamheden was doceren, coördineren van onderwijs, coördineren van stage, opleidingscommissie, ontwikkelen van onderwijs, ontwerpen van curriculum en stage- en afstudeerbegeleiding.

 • Consultant/programmeur

  Diverse (ICT) Bedrijven (1997-2000)

Ik hou van een gedisciplineerde, doelgerichte en efficiënte manier van werken. Ik denk vanuit concreet te bereiken resultaten en vanuit de toekomst naar het heden. Ik constateer direct dat iets niet verloopt zoals het bedoeld is, benader onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken (helicoptervermogen) en kan een visie omzetten naar implementatie.

Mijn skills

Kennis en vaardigheden

Door de jaren heen heb ik verschillen werkzaamheden gedaan en daarmee verschillen kennis en vaardigheden ontwikkeld. Een aantal vaardigheden, zoals plannen en organiseren, komt steeds terug als goed ontwikkelde vaardigheden. Ook vooruitzien en inlevingsvermogen zijn bij mij sterk ontwikkelde vaardigheden.

Docentcompetenties

Er zijn landelijk zeven competenties vastgesteld, die alle wezenlijke aspecten van de bekwaamheid van een docent in het (middelbaar) beroepsonderwijs goed in kaart brengen.

 • Interpersoonlijk

  90%
 • Pedagogisch

  70%
 • Vakinhoudelijk en didaktisch

  80%
 • Organisatorisch

  90%
 • Samenwerken met collega's

  80%
 • Samenwerken met omgeving

  80%
 • Reflecteren en ontwikkelen

  90%

Vakkennis en -vaardigheden

 • Front-end (HTML/CSS)

  80%
 • Back-end (PHP)

  80%
 • Databases (SQL)

  90%
 • Softwareontwikkeling (SE)

  80%
 • Systeemontwikkeling (UML/ERD)

  80%
 • Programmeren (C#/JAVA)

  70%
 • Projectmanagement

  70%
 • Kwaliteitszorg

  70%

Docenttaken

Het kwalificatiedossier van de docent (mbo) geeft een beschrijving van de taken en deeltaken van de docent in het (middelbaar) beroepsonderwijs. Lees hier het kwalificatiedossier. Hieronder mijn score.

 • Professionalisering

  90%
 • Onderwijsontwikkeling

  90%
 • Onderwijsuitvoering

  80%
 • Studentbegeleiding

  90%
 • Betrokkenheid beroepspraktijk

  90%
 • Beoordelen en evalueren

  70%

Top 5 docentkwaliteiten

Pearson vroeg niet alleen leerlingen, maar ook docenten, ouders, schoolleiders en beleidsmakers in 23 landen naar wat een docent volgens hen effectief maakt. Aan het onderzoek werkten in totaal ruim 13.000 stakeholders mee. Lees hier het onderzoeksrapport. Hieronder mijn score.

 • 1. Develop trusting, productive relationships

  90%
 • 2. Patient, caring, kind personality

  90%
 • 3. Professionalism

  90%
 • 4. Subject matter knowledge

  70%
 • 5. Knowledge of learners

  80%

Persoonlijke vaardigheden

 • Plannen en organiseren

  90%
 • Vooruitzien

  90%
 • Inlevingsvermogen

  80%
 • Analyseren

  80%

Mijn missie

Prosperiteit voor iedereen

In mijn rol als docent in het mbo probeer ik te streven naar prosperiteit (bloei, voorspoed, welzijn) voor iedereen door veilige, vertrouwde en productieve verbindingen te creëren met deskundigheid en bekwaamheid op gebied van leren, onderwijs en vakinhoud op basis van integriteit, solidariteit en professionaliteit.

Ik wil bijdragen aan gezamenlijke prosperiteit. Dit doe ik door te werken aan de doelen van onderwijs (kwalificatie, socialisatie en subjectificatie) in combinatie met de zelfdeterminatietheorie (competentie, verbinding en autonomie).

Doelen van onderwijsZelfdeterminatietheorie

 • Vaardig zijn

  Kwalificatie en competentie

  Bij kwalificatie gaat het erom dat mensen zich kennis, vaardigheden en competenties eigen maken die nodig zijn voor het kunnen participeren in de samenleving en het functioneren in het beroepsleven (competent zijn). Het hebben van vertrouwen in het eigen kunnen draagt hieraan bij (competent voelen).

  Het gevoel van competentie probeer ik bij studenten te beïnvloeden door genoeg structuur en ondersteuning te bieden, wat zorgt voor houvast.

 • Aardig zijn

  Socialisatie en verbinding

  Bij socialisatie worden mensen voorbereid op hun leven als lid van een gemeenschap (beroep en maatschappij) en maken ze kennis met tradities, omgangsvormen en praktijken. We hebben de taak jonge mensen te leren respectvol met verschillen om te gaan en leren wat ons met elkaar verbindt. Het gaat om gelijkwaardigheid van individuen, vrijheid van geloof, vrijheid van meningsuiting en het recht op zelfbeschikking.

  Als docent vind ik een positief klimaat in de klas belangrijk, studenten moeten zich vrij voelen om vragen te stellen en niet bang zijn om fouten te maken. Een goede relatie tussen docenten en studenten zorgt voor een hogere motivatie en betere leerresultaten. Vooral als studenten de docent als sturend, helpend en begrijpend ervaren. Daarnaast is het voor studenten belangrijk dat ze onderling goede relaties hebben en dat er een veilig sociaal klimaat is in de groep. Als docent streef ik ernaar om pedagogisch tactvol te handelen. Dat wil zeggen (sociale) situaties in de groep overzien, deze situaties aanvoelen en begrijpen en handelen vol begrip en respect. In contact met studenten kan een docent op pedagogisch tactvolle wijze handelen door de eigen ego en achtergrond uit te schakelen, er volledig te zijn voor de leerling, open te staan en niet te veroordelen, het perspectief van de student in te nemen en door goed te luisteren.

 • Waardig zijn

  Subjectificatie en autonomie

  Bij subjectificatie staat de vorming van de persoon centraal en de ontwikkeling van de eigen identiteit en uniciteit, autonomie en verantwoordelijkheid, altijd in relatie tot anderen.

  Bijdragen aan autonomie doe ik als docent door te letten op eigen keuzevrijheid van studenten, uitleg te geven over het persoonlijk belang van activiteiten, flexibel te zijn en door weinig druk uit te oefenen op de studenten. Ik probeer het taalgebruik niet te directief te laten zijn, en probeer woorden als moeten te voorkomen. Ik probeer lessen afwisselend te laten zijn en vraag studenten naar hun mening in onder andere onderwijsevaluaties en klankbordgroepen wat bijdraagt aan de motivatie.

Werken aan de doelen van onderwijs in combinatie met de zelfdeterminatietheorie kan alleen met deskundgheid en bekwaamheid op gebied van leren, onderwijs en vakinhoud. Dit vraagt om een professional met kennis en vaardigheden op vier gebieden: pedagogiek en didactiek van leren en onderwijzen, vakinhoud (kennis en vaardigheden), pedagogiek en didactiek behorende bij de vakinhoud en het begeleiden van studenten, eventueel aangevuld met onderzoeksvaardigheden.

Pedagodical Content Knowlegde

Professionele identiteit

Vier kwaliteiten die leiden naar pi

Het werken aan en met professionele identiteit levert niet, zoals bij professionalisering, een concrete toename in kennis op, of een gericht eigen maken van competenties. Werken aan professionele identiteit levert in eerste instantie zelfkennis en zelfactualisatie op.

 • Zelfsturing

  Kies je eigen koers

  Zelfsturing is het in staat zijn een eigen koers te kiezen rekening houdend met organisatie, vak en persoonlijk perspectief. Een sterke identiteit vormt de thuisbasis van zelfregulatie (zelfsturing) en maakt gerichtere keuzes of het gemak van kiezen mogelijk. Naarmate je beter weet waar je (voor) staat, ook als professional, waar je belang aan hecht en op welke punten je wel of geen concessies wilt doen, kun je ook gemakkelijker richting bepalen.

 • Veerkracht

  Verandering is constant

  Veerkracht is het kunnen omgaan met veranderingen en ontwikkelingen, zonder jezelf kwijt te raken. Naarmate de druk op professionals wordt opgevoerd (doordat professionals meer kennis, vernieuwing en verandering te verstouwen hebben), neemt de veerkracht af en de kwetsbaarheid en uitputting toe.

 • Wijsheid

  Er is nog veel te leren

  Wijsheid is de rust om vanuit een helder onderscheid tussen de eigen kleur en de kleur van de ander, toegevoegde waarde te leveren. Het is het integreren van kennis en ervaring, op een manier die niet alleen jezelf maar ook anderen ten goede komt. Het gaat om het weten wat je weet en wat je niet weet, en om het kennen van de grenzen van wat wel en niet gekend kan worden.

 • Excellentie

  Goed genoeg is niet altijd genoeg

  Excellentie is de gedrevenheid en leergierigheid om het maximale uit jezelf en (de uitvoering van) je vak te halen.

Ham Educatie

Begeleiding bij educatie & ICT

Na jarenlang in het hoger onderwijs gewerkt te hebben, kreeg ik de behoefte om een eigen bedrijf op te starten. In 2012 heb ik Ham-Educatie opgericht. Via mijn bedrijf heb ik opdrachten verzorgd rondom het onderwijs, vaak in combinatie met ICT. Daarnaast heb ik korte cursussen verzorgd op het gebied van ICT. Inmiddels ben ik weer full-time docent en slaapt mijn bedrijf.

Mijn projecten

Projecten waar ik (soms) nog aan werk

Mijn opleidingen

ICT, educatie en management

Na een saaie vooropleiding op de HAVO wist ik niet precies wat ik wilde gaan doen. Als eerste koos ik voor een HBO-opleiding bedrijfseconomie, maar ik kwam er al snel achter dat dit niets voor mij was. Via begeleiding met beroepsorientatie ben ik terecht gekomen bij ICT bij de Haagse Hogeschool. Hier heb ik ruim vier jaar met veel plezier gestudeerd.

Na gewerkt te hebben in de ICT ben ik begonnen als docent en heb ik mijn pedagogische en didactische vorming behaald. In mijn rol als opleidingmanager heb ik een hoger management programma gevolgd (als eerste deel van een MBA). Momenteel ben ik bezig met mijn eindonderzoek van de master Leren & Innoveren.

 • Master Leren & Innoveren (HBO/MEd)

  Hogeschool Inholland (2019)

  Als 'Master of Education' draag je in bredere kring bij aan school- en onderwijsontwikkeling, doordat je binnen je team een voortrekkersrol vervult en als voorbeeld en 'change agent' fungeert bij nieuwe ontwikkelingen in het primaire proces. Je volgt actuele ontwikkelingen en opereert in relevante netwerken. Met jouw expertise kun je vanuit je rol als teamlid en educatief leider de schoolleiding adviseren en een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het beroep van leraar.

 • Hoger Management Programma (HMP/MBA)

  Businessschool Nederland (2009)

  Management vaardigheden zoals een vergadering leiden, conflicten oplossen, onderhandelen, interviewen, teambuilding, luisteren, doelen stellen, feedback geven, delegeren en coaching. Daarnaast verschillende vakgebieden zoals Marketing, Finance, HRM, ICT en Strategie.

 • Pedagogische en Didactische Vorming (PDV)

  Haagse Hogeschool (2002)

  Met een opleiding Pedagogische en Didactische Vorming (PDV) kan een startbekwaamheid verworven worden voor het beroep van docent.

 • Ondernemersvaardigheden (AOV)

  Steves (1997)

  AOV bestaat uit de onderdelen organisatie, administratie, marketing, financiering en ondernemingsplan.

 • Informatica & Informatiekunde (HBO/BICT)

  Haagse Hogeschool (1997)

  Management & Beheer van Informatie Technologie (MBIT)

 • Hoger Algemeen Onderwijs (HAVO)

  CSG Jan Arentsz (1991)

  Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Aardrijkskunde en Geschiedenis

Bij blijven

Je leven lang leren

 • JavaScript

  Vijfhart IT-Opleidingen (2016)

  Programmeren met JavaScript, zoals de syntaxis en het werken met variabelen, lussen, statements, events en meer. Kennismaking met het Document Object Model (DOM)

 • Programmeren in Swift

  Vijfhart IT-Opleidingen (2016)

  Introductie Swift, variabelen, types structures, optionals, conditionele statements, loop statements, enumeraties, object georiënteerd ontwikkelen, classes, objects, generics, overerven en fout afhandeling.

 • Effectief omgaan met studenten met een beperking

  Heliomare Onderwijs (2016)

  Herkennen van en leren omgaan met studenten met een beperking.

 • Prince2 Foundation

  ISES (2011)

  Een project opstarten, sturen en initiëren. Control in de diverse stadia van een project. Managen van de product delivery. Managen van een fasebegrenzing en afronden van een project. Alles volgens de PRINCE2®-principes en -managementproducten.

 • Omgaan met verzuim

  Falke & Verbaan (2007)

  Falke & Verbaan ziet verzuim als een vorm van gedrag. Het is een resultaat van een keuzeproces en blijkt in belangrijke mate beïnvloedbaar te zijn. Factoren als arbeidstevredenheid, productiemotivatie en de verzuimgelegenheid binnen de organisatie spelen een belangrijke rol bij verzuim. Dit traject was erop gericht om bij het leidinggevend kader kennis en vaardigheden te ontwikkelen om niet de ziekte, maar het (keuze)gedrag van medewerkers te beïnvloeden.

 • Programmeren in ASP.net

  Internet Opleidingscentrum (2006)

  Introductie in de wereld van .NET en de gedachte erachter. De beginselen van het programmeren in ASP.NET. Forms maken en web controls gebruiken, events handlers implementeren en gebruikersinvoer valideren.

 • Programmeren met C#

  Twice IT-trainingen (2006)

 • Omgaan met cultuurverschillen

  Divers (2004)

 • Magic Advanced

  Magic University International (2000)

Mijn Boeken

ONLANGS GELEZEN

Lezen heeft op veel verschillende manieren invloed op onze geest en ons leven. Vanuit psychologisch opzicht is bewezen dat mensen die regelmatig lezen in staat zijn om hun neurale connectiviteit te verbeteren. Vanuit emotioneel opzicht is daarnaast aangetoond dat iemand die regelmatig leest over een groter vermogen beschikt om de gemoedstoestand van anderen te begrijpen en empathie voor anderen op te brengen.

Mijn plezier

Films, series, games en muziek

In mijn vrije tijd kijk ik graag naar een film of serie. Ik heb inmiddels meer dan vijftienhonderd films verzameld en enkele tientallen series (legaal gekocht en inmiddels overgezet op mijn NAS). Heb ik wat meer tijd over dan speel ik ook wel eens spel op de computer.

Mijn Films

Een willekeurige selectie

Blair Witch 2: Book of Shadows

2000    THR

Bright Lights, Big City

1988    DRA

American Pie: Band Camp

2005    COM

3 Ninja's: High Noon at Mega Mountain

1998    ACT

Accused

1988    DRA

47 Ronin

2013    ACT

Anaconda 3: Offspring

2008    THR

Adventures in Babysitting

1987    COM

Adventureland

2009    DRA

Crocodile Dundee

1986    COM

Adventures of Priscilla: Queen of the Dessert

1994    COM

Beverly Hills Cop

1984    ACT

Chronicles of Narnia: Voyage of the Dawn Treader

2010    FAN

Allan Quatermain: Temple of Skulls

2008    ADV

Alfie

1966    DRA

Back to the Future 2

1989    SCF

Arabian Adventure

1979    FAN

All Good Things

2010    THR

Back to the Future 3

1990    SCF

Back to the Future

1985    SCF

Mijn Series

Een willekeurige selectie

Star Trek: Deep Space Nine

1993    SCF

Angel

1999    ACT

Originals

2013    ACT

Some Mothers Do 'Ave 'Em

1973    COM

Dracula

2013    THR

Monkees

1966    COM

Roswell

1999    SCF

Star Trek: Next Generation

1987    SCF

Battlestar Gallactica

2003    SCF

Gallactica 1980

1980    SCF

Hemlock Grove

2013    THR

Glee

2009    MUS

Young Indiana Jones

1992    ADV

Stargate SG-1

1997    SCF

Charmed

1998    FAN

Dawson's Creek

1999    DRA

Storyteller

1988    FAN

Game of Thrones

2011    ACT

Buffy: Vampire Slayer

1997    ACT

X-Files

1993    THR

Mijn Games

Play Station, Xbox en iPad

We houden niet op met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we ophouden met spelen!

Mijn favoriete games:


Star Wars: Battlefront

2015    PS4

Middle Earth: Shadow of Wars

2017    PS4

Assassin's Creed: Origins

2017    PS4

Assassin's Creed: Odyssey

2018    PS4

Assassin's Creed: Black Flag

2013    PS4

Horizon Zero Dawn

2017    PS4

Star Wars: Galaxy of Heroes

2015    IPAD

Star Wars: Battlefront 2

2017    PS4

Middle Earth: Shadow of Mordor

2014    PS4

Lego: Dimensions

2015    PS4

Aven Colony

2017    PS4

Mijn Muziek

Een willekeurige selectie

Muziek is belangrijk, muziek verzacht de pijn, heeft een positief effect op je humeur, is je beste vriend onderweg, stimuleert creativiteit, verbindt mensen met elkaar, vergroot prestaties en werkt stressverlagend.

What do you mean

Justin Bieber

2015    

Everytime i look at you

Il Divo

2004    

Toy soldiers

Martika

1988    

Silenced by the night

Keane

2012    

There must be angel

Eurithmics

1985    

Sound of silence

Celtic Thunder

2015    

Fun we had

Racoon

2014    

Libre

El Chaval de La Peca

1998    

Here with me

Dido

1999    

Diz pra mim

Gusttavo Lima

2014    

Waiting for love

Avicii

2015    

Lady in red

Chris de Burgh

1986    

La solitudine

Laura Pausini

1993    

Our house

Madness

1982    

Time after time

Cyndi Lauper

1983    

Shallow

Lady Gaga & Bradley Cooper

2018    

Everybody hurts

R.E.M.

1992    

Demons

Imagine Dragons

2013    

Making your mind up

Bucks Fizz

1981    

Candelabro

Kevin Vásquez

2014    

Reis mee

Wereldburger

Naast dat ik het vooral erg leuk vind om de wereld te zien, ben ik er ook van overtuigd dat het vooral heel goed is voor een mens om andere plekken te zien. Je leert over andere culturen, geschiedenis en dat onze normen en waarden niet de enige juiste zijn. Je leert te relativeren en wordt meer open minded.


In contact

Mail, linkedin of facebook

Je kunt mij het beste bereiken via mail. Ik lees mijn mail (bijna) elke dag. Ook facebook en linkedin bekijk ik regelmatig. Omdat ik veel voor de klas sta staat mijn mobiel overdag vaak uit. Ingesproken berichten zie ik meestal niet tijdig.

 • Telefoon+31 (0)6 411 644 28
 • E-mailcontact@nicovanham.nl
 • Facebookwww.facebook.com/nico.vanham
 • LinkedInwww.linkedin.com/in/ngvanham

Mail mij

Mail, linkedin of facebook

Voel je vrij om mij te mailen, waar het onderwerp ook over gaat. In het algemeen reageer ik snel op mail. Ik probeer op mail waarop eenvoudig te antwoorden is binnen 24 uur te reageren, maar het kan in enkele gevallen langer duren.