Afbeelding preloader
foto

Argumenten moet je niet tellen, maar wegen.

Cicero

Politicus/Filosoof

foto

Je kunt hard werken om hoger op de ladder te komen om aan het einde van je leven te ontdekken dat de ladder tegen de verkeerde muur staat.

Stephen Covey

Docent/Auteur

foto

Je kunt nooit een probleem oplossen vanuit het bewustzijn waarin het is ontstaan. Je dient steeds het anders te gaan aanschouwen.

Albert Einstein

Natuurkundige

foto

Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.

Robert Quillen

Journalist/Humorist

foto

Geld verdienen verplicht mensen nog niet, tot het verspelen van hun eer of geweten.

Baron Guy de Rothschild

Bankier/Ondernemer

foto

Je leven wordt niet beter door toeval, het wordt beter door verandering.

Jim Rohn

Ondernemer/Schrijver

foto

Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, zolang je maar niet stopt.

Confusius

Filosoof

foto

Om kennis te krijgen moet men studeren, maar om wijsheid te krijgen moet men observeren.

Marilyn Vos Savant

Schrijfster

foto

Wanneer je verliest, verlies dan niet de les.

Gautama Boeddha

Spiritueel leider

foto

Alles wat ons in anderen irriteert kan ons iets doen begrijpen over onszelf.

Carl Gustav Jung

Pschygoloog

foto

Tracht niet een persoon van succes te zijn, probeer liever een persoon van waarde te zijn.

Albert Einstein

Natuurkundige

foto

Daar waar je grootste angst ligt, ligt je volgende groeifase.

Carl Gustav Jung

Pschygoloog

foto

Het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste aan veranderingen kan aanpassen.

Charles Darwin

Bioloog

foto

Een echte leider heeft geen behoefte om te leiden, hij is tevreden wanneer hij de weg kan wijzen.

Henry Miller

Schrijver

foto

Echt belangrijke mensen zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is.

Herman de Dijn

Filosoof

foto

Laat wat je niet kunt nooit in de weg staan voor wat je wel kunt.

John Wooden

Sportcoach

foto

Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken.

Confusius

Filosoof

Nico van Ham

www.nicovanham.nl

Ik ben Nico

Alkmaarse kaeskop

Ik ben geboren in een flat op de Overdie te Alkmaar, maar ben opgegroeid in de Hiermerwaard (Huiswaard 1). Mijn kindertijd heb ik doorgebracht op de Theo Thijssenschool (heet nu Jules Verne). Uiteindelijk heb ik een appartement gekocht in Heerhugowaard, waar ik nog steeds met veel plezier woon.

 •   NaamNico van Ham
 •   TitelsMaster of Education, Bachelor of ICT
 •   Geboortedatum19 juni 1973
 •   TalenNederlands, Engels, Duits, Spaans
 •   HobbiesFilms, Series, Games
 •   Websitewww.nicovanham.nl
 •   Emailinfo@nicovanham.nl

Mijn waarden

Levensvisie en kernwaarden

Ieder mens heeft normen en waarden. Normen zijn opvattingen over wat wel en niet kan, wat normaal voor jou is. In feite zijn het ongeschreven gedragsregels, waar veel mensen over het algemeen hetzelfde over denken. Waarden zijn dingen die je het meest belangrijk vindt in het leven en hoe je alles het liefste zou willen zien.

 • Integriteit

  Elk individu is eerlijk en oprecht. Niemand is omkoopbaar. Individuen beschikken over een intrinsieke betrouwbaarheid: men zegt wat ze doet, en doet wat ze zegt. Er is geen verborgen agenda. Individuen laten het doen niet beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

  Elk individu is eerlijk en oprecht. Niemand is omkoopbaar. Individuen beschikken over een intrinsieke betrouwbaarheid: men zegt wat ze doet, en doet wat ze zegt. Er is geen verborgen agenda. Individuen laten het doen niet beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

 • Solidariteit

  Alhoewel individuen verschillende taken, interesses en waarden hebben, hangt de orde en samenhang van de maatschappij af van het elkaar kunnen vertrouwen. Dit houdt in dat individuen inzien dat het verdedigen of het verder helpen van andermans belangen uiteindelijk in het belang van het individu zelf is. Men respecteert de opvattingen van een ander, ook als men die opvattingen niet deelt. Men laat dan de ander in zijn waarde.

  Alhoewel individuen verschillende taken, interesses en waarden hebben, hangt de orde en samenhang van de maatschappij af van het elkaar kunnen vertrouwen. Dit houdt in dat individuen inzien dat het verdedigen of het verder helpen van andermans belangen uiteindelijk in het belang van het individu zelf is. Men respecteert de opvattingen van een ander, ook als men die opvattingen niet deelt. Men laat dan de ander in zijn waarde.

 • Veiligheid

  Alle individuen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren zonder onderscheid naar ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Individuen brengen empathie op voor anderen, leiden een leven op basis van genegenheid, liefde en mededogen voor de mensen om hen heen.

  Alle individuen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren zonder onderscheid naar ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Individuen brengen empathie op voor anderen, leiden een leven op basis van genegenheid, liefde en mededogen voor de mensen om hen heen.

 • Prospectief

  De focus van individuen moet verschuiven van welvaart naar welzijn en van ego naar eco. Individuen kijken naar de huidige behoefte die alle mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen of het milieu in gevaar komen.

  De focus van individuen moet verschuiven van welvaart naar welzijn en van ego naar eco. Individuen kijken naar de huidige behoefte die alle mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen of het milieu in gevaar komen.

Mijn profiel

Accepteer of verander

Mijn interesses liggen op het snijvlak van de gebieden: onderwijs (didaktiek, pedagogiek en begeleiding), ict (softwareontwikkeling en gegevensmodellering), psychologie (persoonlijke ontwikkeling en gedrag) en organisaties (organisatiestructuren en kwaliteit).

Onderwijs
ICT
Psychologie
Organisaties
Mijn
ideale
plek
 •   CreërenUitvinden, ontwerpen, vormgeven
 •   HelpenAdviseren, begeleiden, lesgeven
 •   StructurerenPlannen, organiseren, ordenen
 •   AnalyserenObserveren, onderzoeken

Ik ben benaderbaar voor iedereen en neem de tijd om te luisteren. Ik kan mijzelf goed inleven in de situatie van een ander, heb een natuurlijke belangstelling voor mensen in hun omgeving en accepteer mensen zoals ze zijn zonder vooroordelen. Ik streef naar coöperatieve en harmonieuze verhoudingen.

Meten is weten

Neem regie over je eigen leven

De basis van persoonlijke groei en ontwikkeling is zelfkennis. Persoonlijke groei begint dan ook met het accepteren zoals je bent, en het (h)erkennen van je eigen kwaliteiten, niet die van een ander. Als je niet weet wie je bent en waar je naartoe wil, is het moeilijk om doelen te stellen, gemotiveerd te blijven en je koers door het leven te bepalen.

  Mijn persoonlijkheid

Alle persoonlijkheidskenmerken zijn terug te voeren naar vijf hoofdkenmerken (Big Five). Deze kenmerken hebben invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan of op elkaar reageren. Elk persoonlijkheidskenmerk heeft twee uitersten.

Mijn persoonlijkheidskenmerken:

 • Kalm/stabiel

  (Kenmerk 1: Emotioneel)

  In vergelijking met anderen ben ik over het algemeen zeer kalm. Waar anderen in de stress zullen schieten, hou ik het hoofd koel. Ik zal niet snel nijdig worden of verontwaardigd zijn. Ik ben doorgaans ongevoelig voor wat anderen van mij vinden. Ik heb dan ook relatief weinig last van schaamte of boosheid. Daardoor straal ik een zekere controle en tevredenheid uit. Ik zal mij dan ook niet snel uit het veld laten slaan. Ik kan bekend staan als een 'koele kikker', iemand die onverstoorbaar en koelbloedig is. Dit kan echter tegen mij werken wanneer mensen in mijn omgeving enthousiast of juist terneergeslagen zijn. In die gevallen kan mijn kalmte als ongevoeligheid of een gebrek aan enthousiasme worden ervaren. Ik kan het relatief goed vinden met meer stabiele persoonlijkheden, mensen die te boek staan als nuchter. Nerveuze, huilerige types, die snel bang zijn, spreken mij doorgaans minder aan.

 • Tussen introvert en spontaan

  (Kenmerk 2: Extravertheid)

  Ik houd zowel van gezelligheid als ook van alleen zijn. Over het algemeen ben ik energiek zonder te enthousiast te zijn. Ik ben gesteld op mijn privacy maar begeef mij ook makkelijk onder groepen. Op feestjes of onder mensen hoef ik niet altijd het woord te hebben. Indien mij gevraagd wordt of wanneer daar aanleiding toe is geef ik mijn mening. Ik heb niet de behoefte constant bezig te zijn maar ik ben ook niet het type om rustig achterover te leunen. Ik voel mij thuis bij iemand die, indien de situatie daar naar is, niet bang is om in gezelschap het woord te voeren of om op de voorgrond te treden. Maar ook met de meer introverte of echte aandachttrekkers weet ik wel om te gaan. Contacten met anderen zijn voor mij prettig maar niet van wezenlijk belang. Ik kan zowel terughoudend als spontaan overkomen. Met een gemiddelde score op deze schaal ben ik in principe voor zowel de meer extraverte als gereserveerde persoon een toegankelijk iemand.

 • Doelgericht/zorgvuldig

  (Kenmerk 3: Gewetensvolheid)

  Ik laat mij leiden door mijn geweten. Ik ben iemand die over het algemeen zeer doelgericht handelt en zorgvuldig is. Andere typeringen die voor mij gelden zijn stipt en nauwgezet. Een goede voorbereiding is volgens mij het halve werk. Ik ben dan ook over het algemeen goed georganiseerd en heb mijn zaakjes netjes op orde. Anderen zullen mij soms pietluttig vinden. Ik kom mijn verantwoordelijkheden na en ik vind het belangrijk dat anderen die van hen ook nakomen. Ik heb een sterke wil om dingen tot een succesvol einde te brengen. Daarbij hanteer ik mijn eigen en voor anderen vaak hoge standaarden. In mijn handelen ben ik vrij bedachtzaam en plan dingen graag van tevoren. Hierdoor kan ik inflexibel overkomen. Ik realiseer mij dat niet iedereen dezelfde drang heeft om zaken correct en goed af te handelen. Ik voel mij het beste thuis bij een opgeruimd type. Iemand die over het algemeen methodisch en zorgvuldig te werk gaat. Met sloddervossen heb ik doorgaans meer moeite.

 • Mensgericht/attent

  (Kenmerk 4: Vriendelijkheid)

  Ik ben iemand die vooral oog heeft voor de menselijke kant. Mijn houding is te typeren als mensgericht. Ik stel mij mild op en bent over het algemeen begaan met anderen. In mijn benadering van mensen houd ik veelal rekening met de gevoelens van anderen en ben ik behulpzaam. Dat uit zich bijvoorbeeld in een grotere mate van attentheid. Een negatieve boodschap zal ik dan ook eerder indirect verpakken of niet uiten. In mijn oordeel over anderen ben ik in het algemeen vrij mild. Ik sta bekend als aardig en sociaal. Ik heb over het algemeen moeite met mensen die zich hard opstellen of ontoegeeflijk zijn. Dit heeft soms tot gevolg dat ik mijzelf te kort doe of te veel wegcijfer. Ik voel mij doorgaans meer op mij gemak bij mensen die in hun benadering veel rekening houden met hun omgeving. Met competitief ingestelde mensen heb ik doorgaans meer moeite.

 • Oorspronkelijk

  (Kenmerk 5: Openheid)

  Ik heb een vrij groot voorstellingsvermogen. Anderen zullen mij soms typeren als creatief of reflectief. Ik kan een brede interesse en belangstelling aan de dag leggen. Ik sta ook vaak open voor nieuwe ervaringen, oplossingen of waarden. Soms heb ik de neiging routines en vaste patronen te doorbreken. Ik ben vaak nieuwsgierig en heb een redelijk brede kijk op zaken. Ik vind het fijn om op zijn tijd hierover van gedachten kunnen wisselen of kennis tot mij te nemen. In bepaalde opzichten kan ik door anderen als curieus, spannend of academisch ervaren worden. Ik heb er soms moeite mee als mensen dingen niet ter discussie durven te stellen of vasthouden aan het vertrouwde, bekende. Ik voel mij meer thuis bij mensen die onafhankelijk in het leven staan of oorspronkelijk kunnen zijn.

  Mijn denkstijlen

Denkstijlen zijn tools waarmee men het in het leven moet doen. Ze zijn in hoge mate bepalend voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid en voor de manier waarop met de problematiek van het werk en de sociale werkelijkheid wordt omgegaan.

Mijn denkstijlen:

 • Samenwerker

  Gericht op consensus

  Inlevend en invoelend denken. Denken wat de ander denkt en voelen wat de ander voelt. Mensen met deze denkstijl verplaatsen zich ongevraagd in de situatie, de overwegingen en standpunten van hun gesprekspartners. Dit gaat op basis van gevoel. Dus niet vanuit rationele overwegingen, maar vanuit gevoelens. Deze denkstijl is meegaand. Invoelend luisteren is een kernkwaliteit.

 • Implementator

  Gericht op resultaat

  Met deze denkstijl geven mensen aan hoe ze in staat zijn een bepaald doel te realiseren, binnen de gestelde grenzen van tijd en middelen, en hoe ze een opdracht tot een goed einde brengen. Het maakt niet uit of dit een complexe doelstelling of opdracht betreft, dan wel een eenvoudige. Implementatoren denken vanuit concreet te bereiken resultaten en vanuit de toekomst naar het heden. Ze hebben een logistieke, planmatige manier van denken.

 • Instandhouder

  Gericht op regelgrenzen

  De werkelijkheid beoordelen op het afwijken van een vooraf bepaalde norm. In de praktijk houdt dat in: het hanteren van spelregels, voorschriften, procedures, instructies, geboden en verboden, wat neerkomt op het standaardiseren en normeren van de gang van zaken, ongeacht of die van technische, organisatorische of sociale aard is. Het betekent ook het direct constateren dat iets niet verloopt zoals het bedoeld is en dus afwijkt van de norm.

  Mijn gedragsrollen

De gedragsrollen zeggen iets over de wijze waarop men werkt en omgaat met situaties en problemen. Gewoonlijk komen twee tot drie rollen in een gedragsprofiel krachtig naar voren. Dit zijn de uitgesproken kanten: ze geven aan hoe meestal te werk wordt gegaan.

Mijn gedragsrollen:

 • Implementator

  Gericht op focus, hoe het doel te bereiken

  Mensen die deze rol sterk invulling geven, herken je aan hun gedisciplineerde en gestructureerde wijze van werken. Ze pakken een klus planmatig aan en gaan stap voor stap te werk. Ze stellen zichzelf duidelijke prioriteiten en laten zich daar niet gemakkelijk van af brengen. Ze houden ervan zaken concreet en transparant te maken. Geen lange verhalen, maar onmiddellijk komen tot de kern van wat er speelt. Ze werken doelgericht en efficiënt. Als ze iets in hun hoofd hebben, is het moeilijk hen daarvan af te brengen. Ze laten zich niet afleiden door hun omgeving. Zijn ze het met een standpunt of de ideeën van een ander oneens, dan gaan ze de confrontatie aan. Een praatje voor de gezelligheid maken vinden ze eigenlijk zonde van de tijd.

 • Samenwerker

  Gericht op harmonieuze verhoudingen

  Samenwerkers herken je aan hun natuurlijke belangstelling voor mensen in hun omgeving. Ze zijn voor iedereen benaderbaar en nemen de tijd om te luisteren. Ze staan open voor vragen en problemen van anderen en nemen die serieus. Ze kunnen zich goed inleven in de situatie van een ander. Als je laat merken niet alleen uit een probleem te komen, zijn ze spontaan bereid je te helpen. Ook zijn ze open en mededeelzaam. Ze delen informatie waarover ze beschikken zonder voorbehoud met anderen. Ze geven gemakkelijk vertrouwen en zijn bereid zich voor een ander in te spannen, zonder dat daar direct iets tegenover moet staan. Ze zijn met dit gedrag een bindend element voor hun omgeving. Samenwerkers streven naar coöperatieve en harmonieuze verhoudingen. Ze stellen zich meegaand op en zullen een zaak nimmer op de spits drijven.

 • Sparringpartner

  Gericht op het ontwikkelen van visie

  Mensen die deze rol sterk invulling geven, zijn in staat een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Ze beschikken over 'helicoptervermogen'. Ze benaderen een onderwerp vanuit zijn context en tillen het uit boven de actualiteit van alle dag. Ze zijn snel te motiveren om met anderen van gedachten te wisselen over onderwerpen met een bredere strekking. Ze vervullen als vanzelfsprekend de rol van sparring partner. Ze denken toekomstgericht en hebben daar vaak aansprekende beelden bij. Daardoor helpen ze anderen verder; op een nieuw spoor. Als ze in een ontwikkeling geloven kunnen ze daar heel enthousiast over praten. Hun gemotiveerdheid werkt op anderen vaak heel stimulerend. Als ze een duidelijk beeld hebben waar het naar toe moet, blijven ze op zo'n onderwerp doorgaan. Als anderen vragen om hun verhalen concreet te maken, lukt dat meestal niet. Veelal hebben mensen in deze rol een beeldend spraakgebruik. Zakelijk ingestelde mensen vinden dat soms wat zweverig en wollig. Anderen zijn juist heel positief over hun visie en hun koers- en richtinggevoel.

  Mijn teamrollen

Het is goed om te weten welke rol je in een team vervult. Belbin onderscheid negen teamrollen. Iedereen heeft twee of drie teamrollen waarin ze van nature goed zijn. De zwakheden van een teamlid worden gecompenseerd door andere teamleden en zijn dus toelaatbaar.

Mijn teamrollen:

 • Bedrijfsman

  Nuchter, ordelijk en taakgericht

  De harde werker, met een groot praktisch inzicht en organisatietalent. Betrouwbaar, consciëntieus en plichtsgetrouw, gaat op zeker. Toelaatbare zwakheden: Soms weinig flexibel, voorspelbaar en behoudend. Staat niet open voor ideeën die hun praktische waarde nog niet hebben bewezen.

 • Zorgdrager

  Nauwgezet, zorgzaam en zorgvuldig

  Voelt aan wat er mis kan gaan, bewaakt de kwaliteit en de veiligheid en kan goed dingen afmaken. De perfectionist en piet precies. Toelaatbare zwakheden: kan overbezorgd zijn en zich druk maken over de kleinste dingen, kan moeilijk iets uit handen geven.

 • Groepswerker

  Behulpzaam en attent

  Gericht op het scheppen van sfeer en het zoeken van de onderlinge verbinding. Bezit tact en diplomatie en kan met iedereen overweg. Toelaatbare zwakheden: Kan te meegaand zijn, kan moeilijk uit de weg met conflicten en kan daardoor in kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen.

 • Voorzitter

  Natuurlijke voorzitter

  Geeft de procedures aan, verheldert bedoelingen en vat samen wat iedereen wil. Heeft een goede antenne voor de talenten van anderen. Toelaatbare zwakheden: zet graag anderen aan het werk en kan goed werk delegeren, ook het eigen werk. Kan een beetje manipulatief zijn in de poging alle neuzen één kant op te krijgen.

Neem verantwoordelijkheid en leiding in je leven. Leg de schuld niet bij anderen of bij externe factoren. Kennis over jezelf leidt tot meer zelfvertrouwen, meer eigenwaarde, zodat jij je kunt focussen op wat écht belangrijk is in jouw leven.

Jij bepaalt waar je naartoe gaat en niemand anders!

Wees effectief

De 7 eigenschappen van Covey

Succes wordt vooral afgemeten aan persoonlijke prestatie, vaardigheden en status. Zoals Covey zegt, is blijvend succes alleen mogelijk door de zeven eigenschappen (gewoontes) na te streven.

De 7 eigenschappen van Convey

De eerste drie eigenschappen zijn gericht op persoonlijke en individuele ontwikkeling. Ze zorgen ervoor dat je je als persoon onafhankelijk leert op te stellen. De drie daaropvolgende eigenschappen gaan over effectief samenwerken. De zevende eigenschap gaat over het ontwikkelen en onderhouden van de andere zes eigenschappen.

 •   Proactieve levenshouding

  Overwin jezelf: wees proactief

  Proactief zijn is meer dan initiatief nemen. Proactieve mensen nemen initiatief om gebeurtenissen te beïnvloeden waarop ze invloed kunnen hebben. Veel mensen wachten of schuiven hun verantwoordelijkheid graag af op externe gebeurtenissen of op anderen. Proactieve mensen richten zich vooral op hun eigen gedrag en hun eigen gedachten. Essentieel is hierbij de beïnvloedbaarheid van dingen.

  Covey spreekt van een cirkel van betrokkenheid en een cirkel van invloed.

  Cirkel van Invloed

  In de buitenste cirkel bevinden zich dingen die we niet kunnen beïnvloeden (zoals de wereld en het verleden). Over dingen die we niet kunnen beïnvloeden moeten we ons niet druk maken. Proactieve mensen richten hun aandacht vooral op datgene wat zij wél kunnen beïnvloeden (binnenste cirkel). Zij realiseren zich dat ze zelf hun reactie kunnen kiezen op de dingen waarmee ze worden geconfronteerd.

 •   Doelgerichte inzet

  Overwin jezelf: begin met het einde voor ogen

  Effectieve mensen werken van achter naar voren. Zij hebben principes en een visie over wat zij willen bereiken. Zo bepalen zij hun eigen toekomst. Zonder principes zijn mensen gedesoriënteerd. Met principes beschikken mensen over een kompasfunctie en weten zij waar ze heen willen.

  DNA-model

  Actief zijn is iets anders dan effectief zijn. Je kunt keihard werken om hoger op de maatschappelijke ladder te komen en dan aan het einde van je leven ontdekken dat de ladder tegen de verkeerde muur staat.

 •   Prioriteiten stellen

  Overwin jezelf: belangrijke zaken eerst

  De wereld lijkt steeds drukker te worden. Alles moet gelijk en gaat de gehele dag door. Om toch effectief te zijn is het belangrijk om prioriteiten te stellen. Laat de belangrijkste dingen niet de dupe worden van allerlei urgente, maar onbelangrijke dingen.

  De kwadranten van Eisenhower bieden inzicht in goed time management.

  Kwadranten Eisenhower

  Effectieve mensen besteden hun tijd vooral aan zaken die belangrijk zijn. Ze laten zich niet leiden door de waan van de dag, maar plannen zelf hun leven.

 •   Streven naar gezamenlijk profijt

  Overwin je omgeving: denk win-win

  Om effectief te kunnen samenwerken, moet men niet denken in termen van concurrentie (winnen-verliezen), maar in termen van winnen-winnen.

  Transactionele Analyse

  Aan de basis van deze eigenschap staat het denken in termen van overvloed. Veel mensen denken in termen van schaarste. Ze hebben weinig zelfvertrouwen en denken dat er niet genoeg voor hen zal zijn. Zij denken dat de ander moet verliezen, zodat zij kunnen winnen. Wees niet bang om andere mensen evenveel te gunnen als jezelf. Je moet bereid zijn van elkaar te leren, elkaar te beïnvloeden en iets voor elkaar over te hebben.

 •   Aandacht voor andermans belangen

  Overwin je omgeving: eerst begrijpen… dan begrepen worden

  Wederzijds begrip, daar gaat het om. Pas als we echt luisteren, zullen we anderen begrijpen. Bij dit empathisch luisteren hoort jezelf kunnen verplaatsten in de ander.

  Empatisch luisteren

  Volgens Covey komen bijna alle problemen voort uit gebrekkige communicatie. En dan met name uit ons onvermogen om echt, met inlevingsvermogen te luisteren naar de ander, zonder dat we meteen zelf willen reageren. De mogelijkheid om zelf te spreken en begrepen te worden, komt vervolgens vanzelf. Indien we elkaar werkelijk begrijpen, zullen we creatiever worden in het oplossen van gezamenlijke problemen.

 •   Profijt uit verschillen halen

  Overwin je omgeving: zoek naar synergie

  Synergie is het vanuit creatieve samenwerking kiezen voor de derde weg: niet mijn of jouw manier, maar een derde en betere manier. Het gaat om het respecteren en waarderen van verschillen. Om de intentie om onderlinge verschillen te overwinnen door het zoeken naar oplossingen die recht doen aan ieders wensen. Een synergetisch team is een team waarin mensen elkaar aanvullen en waarin het geheel meer is dan de som der delen (denk aan de teamrollen van Belbin).

  Tegenstrijdige belangen

  We zijn vaak geneigd om verschillen uit te vlakken door het sluiten van compromissen. Volgens Covey moeten we juist trachten om creatieve en betere oplossingen te bedenken.

 •   In balans blijven en tijdig bijsturen

  Denk om jezelf: houd de zaag scherp

  De zaag scherphouden heeft betrekking op het onderhoud en de verbetering van het beste instrument dat je hebt: jezelf. Deze eigenschap gaat over de continue vernieuwing met betrekking tot de vier dimensies van ons leven: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

  Vitaliteit en veerkracht

Mijn ervaring

Van ICT-er naar docent en manager

Na gewerkt te hebben in de ICT ben ik begonnen als docent in het hoger onderwijs en vervolgens doorgegroeid naar coördinator en manager. Alweer enige jaren geleden heb ik mijn eigen bedrijf opgericht m.b.t. advies en begeleiding in educatie en ict, maar ik miste het lesgeven. Daardoor zocht ik een nieuwe uitdaging in het middelbaar beroepsonderwijs als docent. Inmiddels heb ik de rol van manager weer op mij genomen, waarbij ik nog steeds voor een klein deel docent ben.

  Docent ICT/AO

Nova College (2014-heden)

Verantwoordelijk voor het uitvoeren en ontwikkelen van onderwijsactiviteiten voor de ICT-opleidingen. Naast vakdocent ook studieloopbaanbegeleider en aanspreekpunt voor mbo-hbo doorstroom.

  Adviseur/ondersteuner

NL School of Public & Occupational Health (2013-2014)

Het in opdracht van de manager bedrijfsvoering uitvoeren van een onderzoek naar het gebruik van het deelnemersregistratie- en volgsysteem met als doel een beter functionerend administratief systeem met eenduidige afspraken.

  Projectleider Inzetplanning

Hogeschool Inholland (2010-2010)

Leidinggeven aan de onderwijskant van het project inzetplanning. Verantwoordelijk voor de realisatie van een tool waarmee managers docenten kunnen inplannen en roostergegevens kunnen opleveren.

  Docent/coördinator ICT/SE

Hogeschool Inholland (2003-2007)

Coördineren van de opleiding Informatica in Haarlem, opleidingsmanagementtaken (onderwijsontwikkeling aansturen, bewaking budget, accreditatie, externe relaties aangaan), waarnemend opleidingsmanager, doceren, coördineren van onderwijs, opzetten en coördineren van stage en afstuderen (incl. beleid), opleidingscommissie, ontwikkelen van onderwijs, ontwerpen van curriculum, stagebegeleiding en projectbegeleider.

  Consultant/programmeur

Diverse (ICT) Bedrijven (1997-2000)

Ik hou van een gedisciplineerde, doelgerichte en efficiënte manier van werken. Ik denk vanuit concreet te bereiken resultaten en vanuit de toekomst naar het heden. Ik constateer direct dat iets niet verloopt zoals het bedoeld is, benader onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken (helicoptervermogen) en kan een visie omzetten naar implementatie.

Mijn missie

Prosperiteit voor iedereen

In mijn rol als manager en docent in het mbo probeer ik te streven naar prosperiteit (bloei, voorspoed, welzijn) voor iedereen door veilige, vertrouwde en productieve verbindingen te creëren met deskundigheid en bekwaamheid op gebied van leren, onderwijs en vakinhoud op basis van integriteit, solidariteit en professionaliteit.

Ik wil bijdragen aan gezamenlijke prosperiteit. Dit doe ik door te werken aan de doelen van onderwijs (kwalificatie, socialisatie en subjectificatie) in combinatie met de zelfdeterminatietheorie (competentie, verbinding en autonomie).

Doelen van onderwijsZelfdeterminatietheorie

 •   Vaardig zijn

  Kwalificatie en competentie

  Bij kwalificatie gaat het erom dat mensen zich kennis, vaardigheden en competenties eigen maken die nodig zijn voor het kunnen participeren in de samenleving en het functioneren in het beroepsleven (competent zijn). Het hebben van vertrouwen in het eigen kunnen draagt hieraan bij (competent voelen).

  Het gevoel van competentie probeer ik bij studenten te beïnvloeden door genoeg structuur en ondersteuning te bieden, wat zorgt voor houvast.

 •   Aardig zijn

  Socialisatie en verbinding

  Bij socialisatie worden mensen voorbereid op hun leven als lid van een gemeenschap (beroep en maatschappij) en maken ze kennis met tradities, omgangsvormen en praktijken. We hebben de taak jonge mensen te leren respectvol met verschillen om te gaan en leren wat ons met elkaar verbindt. Het gaat om gelijkwaardigheid van individuen, vrijheid van geloof, vrijheid van meningsuiting en het recht op zelfbeschikking.

  Als docent vind ik een positief klimaat in de klas belangrijk, studenten moeten zich vrij voelen om vragen te stellen en niet bang zijn om fouten te maken. Een goede relatie tussen docenten en studenten zorgt voor een hogere motivatie en betere leerresultaten. Vooral als studenten de docent als sturend, helpend en begrijpend ervaren. Daarnaast is het voor studenten belangrijk dat ze onderling goede relaties hebben en dat er een veilig sociaal klimaat is in de groep.

  Als docent streef ik ernaar om pedagogisch tactvol te handelen. Dat wil zeggen (sociale) situaties in de groep overzien, deze situaties aanvoelen en begrijpen en handelen vol begrip en respect. In contact met studenten kan ik op pedagogisch tactvolle wijze handelen door de eigen ego en achtergrond uit te schakelen, er volledig te zijn voor de leerling, open te staan en niet te veroordelen, het perspectief van de student in te nemen en door goed te luisteren.

 •   Waardig zijn

  Subjectificatie en autonomie

  Bij subjectificatie staat de vorming van de persoon centraal en de ontwikkeling van de eigen identiteit en uniciteit, autonomie en verantwoordelijkheid, altijd in relatie tot anderen.

  Bijdragen aan autonomie doe ik als docent door te letten op eigen keuzevrijheid van studenten, uitleg te geven over het persoonlijk belang van activiteiten, flexibel te zijn en door weinig druk uit te oefenen op de studenten. Ik probeer het taalgebruik niet te directief te laten zijn, en probeer woorden als moeten te voorkomen. Ik probeer lessen afwisselend te laten zijn en vraag studenten naar hun mening in onder andere onderwijsevaluaties en klankbordgroepen wat bijdraagt aan de motivatie.

Werken aan de doelen van onderwijs in combinatie met de zelfdeterminatietheorie kan alleen met deskundgheid en bekwaamheid op gebied van leren, onderwijs en vakinhoud. Dit vraagt om een professional met kennis en vaardigheden op vier gebieden: pedagogiek en didactiek van leren en onderwijzen, vakinhoud (kennis en vaardigheden), pedagogiek en didactiek behorende bij de vakinhoud en het begeleiden van studenten, eventueel aangevuld met onderzoeksvaardigheden.

Pedagodical Content Knowlegde

Mijn professionaliteit

Professionele identiteit

Het werken aan en met professionele identiteit levert niet, zoals bij professionalisering, een concrete toename in kennis op, of een gericht eigen maken van competenties. Werken aan professionele identiteit levert in eerste instantie zelfkennis en zelfactualisatie op.

Vier kwaliteiten die leiden naar pi:

 •   Zelfsturing

  Kies je eigen koers

  Zelfsturing is het in staat zijn een eigen koers te kiezen rekening houdend met organisatie, vak en persoonlijk perspectief. Een sterke identiteit vormt de thuisbasis van zelfregulatie (zelfsturing) en maakt gerichtere keuzes of het gemak van kiezen mogelijk. Naarmate je beter weet waar je (voor) staat, ook als professional, waar je belang aan hecht en op welke punten je wel of geen concessies wilt doen, kun je ook gemakkelijker richting bepalen.

 •   Veerkracht

  Verandering is constant

  Veerkracht is het kunnen omgaan met veranderingen en ontwikkelingen, zonder jezelf kwijt te raken. Naarmate de druk op professionals wordt opgevoerd (doordat professionals meer kennis, vernieuwing en verandering te verstouwen hebben), neemt de veerkracht af en de kwetsbaarheid en uitputting toe.

 •   Wijsheid

  Er is nog veel te leren

  Wijsheid is de rust om vanuit een helder onderscheid tussen de eigen kleur en de kleur van de ander, toegevoegde waarde te leveren. Het is het integreren van kennis en ervaring, op een manier die niet alleen jezelf maar ook anderen ten goede komt. Het gaat om het weten wat je weet en wat je niet weet, en om het kennen van de grenzen van wat wel en niet gekend kan worden.

 •   Excellentie

  Goed genoeg is niet altijd genoeg

  Excellentie is de gedrevenheid en leergierigheid om het maximale uit jezelf en (de uitvoering van) je vak te halen.

Professionals zijn covers die ervoor kiezen en zich erop toeleggen om met behulp van hun specialistische kennis en ervaring, klanten op een competente en integere manier steeds beter van dienst te zijn. Daarbij maken zij gebruik van, en dragen zij actief bij aan, een gemeenschap van medeprofessionals die het vak voortdurend ontwikkelen (zoals gedefinieerd door Manon Ruijters).

Mijn skills

Kennis en vaardigheden

Door de jaren heen heb ik verschillen werkzaamheden gedaan en daarmee verschillen kennis en vaardigheden ontwikkeld. Een aantal vaardigheden, zoals plannen en organiseren, komt steeds terug als goed ontwikkelde vaardigheden. Ook vooruitzien en inlevingsvermogen zijn bij mij sterk ontwikkelde vaardigheden.

Vakkennis en -vaardigheden

 • Front-end (HTML/CSS)

  80%
 • Back-end (PHP)

  80%
 • Databases (SQL)

  90%
 • Softwareontwikkeling (SE)

  80%
 • Systeemontwikkeling (UML/ERD)

  80%
 • Programmeren (C#/JAVA)

  70%
 • Projectmanagement

  70%
 • Kwaliteitszorg

  70%

Persoonlijke vaardigheden

 • Plannen en organiseren

  90%
 • Vooruitzien

  90%
 • Inlevingsvermogen

  80%
 • Analyseren

  80%

Mijn rol als docent

De docent is een professional

Een professionele docent is een professional die ervoor kiest en zich erop toelegt om met behulp van specialistische kennis en ervaring, studenten op een competente en integere manier steeds beter van dienst te zijn. Daarbij maakt de profesionele docent gebruik van, en draagt de docent actief bij aan, een gemeenschap van medeprofessionals die het vak voortdurend ontwikkelen.

  Docentcompetenties

Er zijn landelijk zeven competenties vastgesteld, die alle wezenlijke aspecten van de bekwaamheid van een docent in het (middelbaar) beroepsonderwijs goed in kaart brengen.

 • Interpersoonlijk

  Groepsprocessen en communicatie

  Een interpersoonlijk competente docent schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer en brengt een open communicatie tot stand. De docent bevordert de zelfstandigheid van de studenten en zoekt in de interactie met studenten een goede balans tussen: leiden en begeleiden, sturen en volgen, confronteren en verzoenen, corrigeren en stimuleren.

 • Pedagogisch

  Pedagogische kennis en vaardigheid

  Een pedagogisch competente docent kan op basis van kennis van de basisbehoeften en de ontwikkelingsprocessen van studenten, voor een bepaalde groep studenten een veilige leer- en werkomgeving realiseren. De docent biedt houvast en structuur bij de keuzes die studenten moeten maken, zodat de studenten zich sociaal-emotioneel en moreel kunnen ontwikkelen. Ook zorgt de docent ervoor dat de studenten weten dat ze erbij horen, welkom zijn en gewaardeerd worden. Daarnaast zorgt de docent ervoor dat de studenten op een respectvolle manier met elkaar omgaan en uitgenodigd worden om verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Tevens zorgt de docent ervoor dat studenten initiatieven kunnen nemen en zelfstandig kunnen werken, hun affiniteiten en ambities leren ontdekken en op basis hiervan keuzes maken met betrekking tot hun studie en loopbaan.

 • Vakinhoudelijk en didaktisch

  Vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheid

  Een didactisch en vakinhoudelijk competente docent helpt de studenten zich de leerinhouden van een bepaald vak of beroep eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop die in het dagelijks leven en in het werk gebruikt worden. Ook helpt de docent de studenten zicht te krijgen op wat de student in de samenleving en in de wereld van het werken kunnen verwachten. Daarbij creëert de docent een krachtige leeromgeving, onder andere door het leren in verband te brengen met realistische en voor de studenten relevante toepassingen van kennis in beroep en maatschappij. De docent stemt de leerinhouden en ook het eigen doen en laten af op de studenten en houdt rekening met individuele verschillen. Daarnaast bepaalt de docent met de student diens (individuele) leertraject, met bijvoorbeeld mogelijkheden voor leren buiten school en leren in context van de beroepsuitoefening. Ook motiveert de docent de studenten voor hun leer- en werktaken, daagt hen uit om er het beste van te maken en helpt hen om de taken met succes af te ronden. Tevens leert de docent de studenten leren en werken, ook van en met elkaar, om daarmee onder andere hun zelfstandigheid te bevorderen.

 • Organisatorisch

  Organisatorische kennis en vaardigheid

  Een organisatorisch competente docent draagt zorg voor organisatorische zaken die samenhangen met het eigen onderwijs en het leerproces van de studenten in de school en op de werkplek. De docent zorgt voor een ordelijke en taakgerichte omgeving voor de studenten. Waar het leren op verschillende plaatsen afspeelt (bijvoorbeeld op verschillende plaatsen in de school, stages, musea etc.)zorgt de docent (eventueel in samenspraak met andere begeleiders) voor afstemming tussen die verschillende plaatsen.Daarnaast zorgt de docent ervoor dat de studenten weten waar ze aan toe zijn en welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief en dat ze weten wat ze moeten (of kunnen) doen, hoe en met welk doel ze dat moeten (of kunnen) doen.

 • Samenwerken met collega's

  Goede werkverhoudingen en schoolorganisatie

  Een docent die competent is in het samenwerken met collega’s moet ervoor zorgen dat het eigen werk en dat van de collega’s in de school goed op elkaar zijn afgestemd. De docent moet ook bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. Ook levert de docent bijdrage aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie. De docent werkt goed samen met collega’s en communiceert goed met hen, levert de docent een constructieve bijdrage aan vergaderingen en andere vormen van schooloverleg en aan de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om de school goed te laten functioneren. Tevens levert de docent een bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van de school.

 • Samenwerken met omgeving

  Goede samenwerking met mensen en instellingen

  Een docent die competent is in samenwerken met de omgeving zorgt voor een goede communicatie en afstemming met ouders of verzorgers van de studenten, met bedrijven of instellingen waar de student (in het kader van de opleiding) mee te maken heeft. De docent maakt doeltreffend gebruik van het professionele netwerk van de school als het gaat om de opleiding van de student of de zorg voor de student. Ook gaat de docent verantwoordelijk en zorgvuldig om met de contacten die de docent namens de school onderhoudt met de omgeving van de school en werkt de docent mee aan een goede samenwerking tussen partijen.

 • Reflecteren en ontwikkelen

  De eigen professionele ontwikkeling

  Een competente docent in reflectie en ontwikkeling denkt regelmatig na over de eigen beroepsopvattingen en de eigen professionele bekwaamheid. De docent streeft ernaar de eigen beroepsuitoefening bij de tijd te houden en te verbeteren. Ook weet de docent wat de docent goed en belangrijk vindt in de eigen docentschap en van welke waarden, normen en onderwijskundige opvattingen de docent uitgaat. Daarnaast heeft de docent een goed beeld van de eigen competenties, de eigen sterke en zwakke kanten en werkt de docent op een planmatige manier aan de eigen verdere ontwikkeling. Tevens stemt de docent de eigen ontwikkeling af op het beleid van de school en benut de kansen die de school biedt om zich verder te ontwikkelen.

  Docenttaken

Het kwalificatiedossier van de docent (mbo) geeft een beschrijving van de taken en deeltaken van de docent in het (middelbaar) beroepsonderwijs. Lees hier het kwalificatiedossier.

 • Professionalisering

  Er zorg voor dragen een professional te zijn en te blijven

  Draagt bij aan de onderwijsontwikkeling, innovatie en kwaliteitszorg vanuit een onderzoekende houding.

  Is zich bewust van zijn eigen beperkingen, werkt planmatig aan zijn eigen (vakinhoudelijke) ontwikkeling in relatie tot het beroepenveld en in afstemming tot het team.

  Houdt de ontwikkelingen rondom taal en rekenen bij in de context van het beroep.

  Begeleidt nieuwe docenten en docenten in opleiding.

  Werkt samen met onderwijsondersteuners (instructeurs, onderwijsassistenten) op basis van het onderwijsprogramma en neemt verantwoordelijkheid voor het leerproces.

 • Onderwijsontwikkeling

  Ontwikkelen van een onderwijsprogramma

  Ontwikkelt (een onderdeel van) het onderwijsprogramma, op basis van de wettelijke kaders, in samenspraak met het onderwijsteam en binnen de beleidskaders van de school.

  Ontwerpt vanuit zijn individuele opdracht, in afstemming met het team, leerarrangementen vanuit het beroepsprofiel van de toekomstige beroepsbeoefenaar in een daartoe passende (krachtige, beroepscontextrijke) leeromgeving en gebruikt daarbij actuele kennis en ervaring uit de hele breedte van het werkveld en beschrijft de daarbij benodigde algemene kennis.

  Stelt het ontwikkelde programma van tijd tot tijd bij, op basis van de gestelde doelen, feedbackinstrumenten, ervaringen en resultaten.

 • Onderwijsuitvoering

  Uitvoeren van een onderwijsprogramma

  Benut de beroepspraktijkervaringen als leerervaringen en verbindt deze aan kennis, vaardigheden en houdingen die in schoolse situaties worden geleerd. De docent stimuleert dat de student deze kennis, vaardigheden en houdingen toepast in de praktijk.

  Biedt het onderwijsprogramma op verschillende manieren aan (waaronder bijvoorbeeld afstandsleren).

  Kiest, conform teamafspraken, werkvormen die passen bij doel, doelgroep, leerstijlen van studenten en context van de leeractiviteit.

  Houdt rekening met verschillen tussen studenten en voorziet in een gerichte aanpak bij leerstoornissen of weet daarbij ondersteuning te vragen.

  Herkent de taal­ en rekenaspecten in zijn onderwijs, kan deficiënties bij zijn studenten signaleren en kan zo nodig experts inschakelen.

  Begeleidt de studenten bij het uitvoeren van de leeractiviteiten, op basis van team­ en instellingsafspraken.

  Evalueert de uitvoering van het program­ ma en de effectiviteit van de ingezette activiteiten en begeleidingsvormen met de direct betrokkenen (in samenwerking met het team) en trekt daaruit lessen voor verbetering.

 • Studentbegeleiding

  Begeleiden van studenten tijdens de leerloopbaan

  Begeleidt de student in de ontwikkeling van zijn beroepsidentiteit en loopbaancompetenties: wat wil ik, wat kan ik, wat doe ik en wat maak ik waar? De student leert zelf richting te geven aan zijn reflectie op kwaliteiten en motieven, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken (ook in een vervolgopleiding).

  Ondersteunt en stimuleert de student bij het reflecteren op zijn studievoortgang, beroeps­ en loopbaanvaardigheden en zijn beroepsidentiteit.

  Begeleidt de student in keuzes wat waar (school of praktijk) wanneer geleerd wordt (in afnemende sturing).

  Brengt met de student gedurende het leerproces de voortgang in beeld en ondersteunt de student in het opbouwen van een portfolio.

  Onderhoudt contacten met alle functionarissen (binnen en buiten de school) die bij het leerproces van de student een rol spelen (inclusief netwerken).

  Signaleert verzuim en andere factoren die de studievoortgang belemmeren en onderneemt zo nodig actie.

 • Betrokkenheid beroepspraktijk

  Actief betrokken zijn bij de beroepspraktijkvorming

  Bereidt met studenten de beroepspraktijkvorming voor.

  Begeleidt studenten bij de beroepspraktijkvorming in en buiten de school.

  Onderhoudt via praktijkbezoeken zijn kennis van het beroepenveld.

 • Beoordelen en evalueren

  Construeren, hanteren en evalueren van beoordelingsinstrumenten

  Bereidt de student voor op zijn ontwikkelingsgerichte toetsing en examinering, op basis van de team­ en instellingsafspraken.

  Zorgt voor een passende organisatie van de ontwikkelingsgerichte toetsing en examinering, op basis van de team­ en instellingsafspraken.

  Top 5 docentkwaliteiten

Pearson heeft onderzoek gedaan onder leerlingen, docenten, ouders, schoolleiders en beleidsmakers in 23 landen naar wat een docent volgens hen effectief maakt. Lees hier het onderzoeksrapport.

 • 1. Develop trusting, productive relationshipsVertrouwelijke relaties
 • 2. Patient, caring, kind personalityGeduldig, zorgzaam en vriendelijk
 • 3. ProfessionalismProfessionaliteit
 • 4. Subject matter knowledgeVakinhoudelijke kennis
 • 5. Knowledge of learnersKennis over leren

Mijn rol als manager

Gespreid leiderschap

Gespreid leiderschap betekent dat iedereen invloed uit kan oefenen vanuit zijn kwaliteiten en expertise. Hoe meer het leiderschap in de school gespreid is, hoe beter je samen in staat bent om complexe vraagstukken op te lossen.

 • Zakeljk

  Meemt het niet persoonlijk

  Een goede manager weet dat er geen plaats is voor de eigen ego en is niet bang om fouten toe te geven. Iedereen maakt fouten en door feedback niet persoonlijk te nemen ontstaat er ruimte om te leren en te groeien.

 • Procesgericht

  Wilt het proces verbeteren, niet de mensen

  Wanneer iemand een fout maakt, neemt de manager de persoon dat niet kwalijk. Een goede manager zal het werkproces proberen te verbeteren, zodat er minder fouten worden gemaakt. Bijvoorbeeld door processen te standaardiseren of te automatiseren.

 • Objectief

  Is objectief

  Een goede manager is enkel geïnteresseerd in de waarheid achterhalen. Beslissingen worden genomen op basis van objectieve informatie, zoals statistieken. Argumenten zoals "zo doen we het altijd al" doen bij een goede manager de alarmbel rinkelen.

 • Tijdelijk

  Wilt zichzelf overbodig maken

  Door taken te delegeren aan de teamleden en tijd te investeren in hun ontwikkeling wordt ervoor gezorgd dat de manager overbodig wordt. Uiteindelijk kan de manager doorgroeien naar een nieuwe uitdaging, en is iemand anders er helemaal klaar voor om de huidige verantwoordelijkheden over te nemen.

 • Leider

  Loopt voorop

  Een goede manager is een leider. Een leider bepaalt de juiste richting en de daarbij horende prioriteiten. Een goede manager heeft dan ook een duidelijke visie waar samen met het team naar toe wordt gewerkt. Het team is enthousiast over de visie en start een gezamenlijke missie om de organisatie te verbazen met hun prestaties.

 • Rolmodel

  Geeft het voorbeeld

  Bij voorop gaan in de strijd hoort het goede voorbeeld geven. Een goede manager beantwoordt altijd e-mails netjes en komt zijn of haar afspraken na. Een manager die onvoorbereid van meeting naar meeting rent, loopt letterlijk achter de feiten aan.

Ham Educatie

Begeleiding bij educatie & ICT

Na jarenlang in het hoger onderwijs gewerkt te hebben, kreeg ik de behoefte om een eigen bedrijf op te starten. In 2012 heb ik Ham-Educatie opgericht. Via mijn bedrijf heb ik opdrachten verzorgd rondom het onderwijs, vaak in combinatie met ICT. Daarnaast heb ik korte cursussen verzorgd op het gebied van ICT. Inmiddels slaapt mijn bedrijf en werk ik full-time in het middelbaar beroepsonderwijs.

Mijn projecten

Projecten waar ik (soms) nog aan werk

Mijn opleidingen

ICT, educatie en management

Na een saaie vooropleiding op de HAVO wist ik niet precies wat ik wilde gaan doen. Als eerste koos ik voor een HBO-opleiding bedrijfseconomie, maar ik kwam er al snel achter dat dit niets voor mij was. Via begeleiding met beroepsorientatie ben ik terecht gekomen bij ICT bij de Haagse Hogeschool. Hier heb ik ruim vier jaar met veel plezier gestudeerd.

Na gewerkt te hebben in de ICT ben ik begonnen als docent en heb ik mijn pedagogische en didactische vorming behaald. In mijn rol als opleidingmanager heb ik een hoger management programma gevolgd (als eerste deel van een MBA). Eind vorig jaar heb ik mijn eindonderzoek van de master Leren & Innoveren afgerond.

 •   Master Leren & Innoveren (HBO/MEd)

  Hogeschool Inholland (2019)

  Als 'Master of Education' draag je in bredere kring bij aan school- en onderwijsontwikkeling, doordat je binnen je team een voortrekkersrol vervult en als voorbeeld en 'change agent' fungeert bij nieuwe ontwikkelingen in het primaire proces. Je volgt actuele ontwikkelingen en opereert in relevante netwerken. Met jouw expertise kun je vanuit je rol als teamlid en educatief leider de schoolleiding adviseren en een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het beroep van leraar.

 •   Hoger Management Programma (HMP/MBA)

  Businessschool Nederland (2009)

  Management vaardigheden zoals een vergadering leiden, conflicten oplossen, onderhandelen, interviewen, teambuilding, luisteren, doelen stellen, feedback geven, delegeren en coaching. Daarnaast verschillende vakgebieden zoals Marketing, Finance, HRM, ICT en Strategie.

 •   Pedagogische en Didactische Vorming (PDV)

  Haagse Hogeschool (2002)

  Met een opleiding Pedagogische en Didactische Vorming (PDV) kan een startbekwaamheid verworven worden voor het beroep van docent.

 •   Ondernemersvaardigheden (AOV)

  Steves (1997)

  AOV bestaat uit de onderdelen organisatie, administratie, marketing, financiering en ondernemingsplan.

 •   Informatica & Informatiekunde (HBO/BICT)

  Haagse Hogeschool (1997)

  Management & Beheer van Informatie Technologie (MBIT)

 •   Hoger Algemeen Onderwijs (HAVO)

  CSG Jan Arentsz (1991)

  Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Aardrijkskunde en Geschiedenis

Mijn cursussen

Je leven lang leren

 •   JavaScript

  Vijfhart IT-Opleidingen (2016)

  Programmeren met JavaScript, zoals de syntaxis en het werken met variabelen, lussen, statements, events en meer. Kennismaking met het Document Object Model (DOM)

 •   Programmeren in Swift

  Vijfhart IT-Opleidingen (2016)

  Introductie Swift, variabelen, types structures, optionals, conditionele statements, loop statements, enumeraties, object georiënteerd ontwikkelen, classes, objects, generics, overerven en fout afhandeling.

 •   Effectief omgaan met studenten met een beperking

  Heliomare Onderwijs (2016)

  Herkennen van en leren omgaan met studenten met een beperking.

 •   Prince2 Foundation

  ISES (2011)

  Een project opstarten, sturen en initiëren. Control in de diverse stadia van een project. Managen van de product delivery. Managen van een fasebegrenzing en afronden van een project. Alles volgens de PRINCE2®-principes en -managementproducten.

 •   Omgaan met verzuim

  Falke & Verbaan (2007)

  Falke & Verbaan ziet verzuim als een vorm van gedrag. Het is een resultaat van een keuzeproces en blijkt in belangrijke mate beïnvloedbaar te zijn. Factoren als arbeidstevredenheid, productiemotivatie en de verzuimgelegenheid binnen de organisatie spelen een belangrijke rol bij verzuim. Dit traject was erop gericht om bij het leidinggevend kader kennis en vaardigheden te ontwikkelen om niet de ziekte, maar het (keuze)gedrag van medewerkers te beïnvloeden.

 •   Programmeren in ASP.net

  Internet Opleidingscentrum (2006)

  Introductie in de wereld van .NET en de gedachte erachter. De beginselen van het programmeren in ASP.NET. Forms maken en web controls gebruiken, events handlers implementeren en gebruikersinvoer valideren.

 •   Programmeren met C#

  Twice IT-trainingen (2006)

 •   Omgaan met cultuurverschillen

  Divers (2004)

 •   Magic Advanced

  Magic University International (2000)

Mijn Boeken

ONLANGS GELEZEN

Lezen heeft op veel verschillende manieren invloed op onze geest en ons leven. Vanuit psychologisch opzicht is bewezen dat mensen die regelmatig lezen in staat zijn om hun neurale connectiviteit te verbeteren. Vanuit emotioneel opzicht is daarnaast aangetoond dat iemand die regelmatig leest over een groter vermogen beschikt om de gemoedstoestand van anderen te begrijpen en empathie voor anderen op te brengen.

Mijn plezier

Films, series, games en muziek

In mijn vrije tijd kijk ik graag naar een film of serie. Ik heb inmiddels meer dan vijftienhonderd films verzameld en enkele tientallen series (legaal gekocht en inmiddels overgezet op mijn NAS). Heb ik wat meer tijd over dan speel ik ook wel eens spel op de computer.

Mijn Films

Een willekeurige selectie

Voor een uitgebreider overzicht van mijn films ga naar mijnfilms.nicovanham.nl

American Werewolf in London

1981    THR

Boa vs Python

2004    THR

Avatar

2009    SCF

Chappie

2015    ACT

American Pie: Band Camp

2005    COM

Bridge to Terabithia

2007    DRA

10.000 BC

2008    ACT

Attack of the Sabre Tooth

2005    THR

Bourne Supremacy

2004    ACT

10 Things I Hate About You

1999    COM

Blade Runner

1982    SCF

Back to School

1986    COM

Bride of Chucky

1998    THR

13th Warrior

1999    ACT

Return to the Blue Lagoon

1991    DRA

300

2006    ACT

Addams Family Values

1993    COM

Analyze That

2002    COM

Alien vs Predator: Requiem

2007    SCF

Aviator

2004    DRA

Mijn Series

Een willekeurige selectie

Het kijken naar series is nooit zo populair geweest als momenteel. Het schijnt dat vier op de tien Nederlanders aan binge watching doen. Ook mij is binge watching niet vreemd. Naast mijn eigen series op mijn NAS kijk ik wanneer ik tijd heb naar Netflix, Disney+ en AppleTV+.

Binge Watching (comakijken of marathonkijken)... Buitensporig lang achter elkaar televisiekijken, met name naar een reeks dvd"s of televisieafleveringen uit een of meer seizoenen van een populaire televisieserie.

Voor een uitgebreider overzicht van mijn series ga naar mijnseries.nicovanham.nl

Teen Wolf

2011    THR

Some Mothers Do 'Ave 'Em

1973-1978    COM

Battlestar Gallactica

2004-2009    SCF

Sanctuary

2008-2011    FAN

Roswell

1999    SCF

Angel

1999    ACT

Arrow

2012    ACT

Glee

2009    MUS

True Blood

2008    THR

Dracula

2013    THR

Hemlock Grove

2013    THR

Friends

1994-2004    COM

Falling Skies

2011-2015    SCF

Babylon 5

1993    SCF

Stargate SG-1

1997-2007    SCF

Buffy: Vampire Slayer

1997-2003    FAN

Star Trek: Voyager

1995    SCF

SG Universe

2009    SCF

Charmed

1998-2006    FAN

Caprica

2010    SCF

Mijn Games

Play Station en iPad

We houden niet op met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we ophouden met spelen!

Voor een uitgebreider overzicht van mijn games ga naar mijngames.nicovanham.nl

Mijn favoriete games:


Horizon Zero Dawn

2017    PS4

Star Wars: Battlefront

2015    PS4

Middle Earth: Shadow of Mordor

2014    PS4

Star Wars: Battlefront 2

2017    PS4

Assassin's Creed: Odyssey

2018    PS4

Middle Earth: Shadow of Wars

2017    PS4

Lego: Dimensions

2015    PS4

Assassin's Creed: Black Flag

2013    PS4

Aven Colony

2017    PS4

Star Wars: Galaxy of Heroes

2015    IPAD

Star Wars: Jedi Fallen Order

2019    PS4

Assassin's Creed: Origins

2017    PS4

Mijn Muziek

Een willekeurige selectie

Muziek is belangrijk, muziek verzacht de pijn, heeft een positief effect op je humeur, is je beste vriend onderweg, stimuleert creativiteit, verbindt mensen met elkaar, vergroot prestaties en werkt stressverlagend.

Voor een uitgebreider overzicht van mijn muziek ga naar mijnmuziek.nicovanham.nl

La plage de Saint Tropez

Army of lovers

1993    

Thunder in my heart

MECK & Leo Sayer

2006    

What do you mean

Justin Bieber

2015    

Shades of Michaelangelo

Belinda Carlisle

1989    

Sound of silence

Celtic Thunder

2015    

Everybody hurts

R.E.M.

1992    

Take my breath away

Berlin

1986    

What about us

Pink

2017    

Bird without wings

Celtic Thunder

2008    

I'm free

Kenny Loggins

1984    

Silenced by the night

Keane

2012    

If i was sorry

Frans

2016    

Lady in red

Chris de Burgh

1986    

Belle histoire

Chante la vie chante

2017    

Toy soldiers

Martika

1988    

All i really want

Kim Lukas

2000    

Love song for a vampire

Annie Lennox

1992    

Oye

Gloria Estefan

1998    

Pure shores

All saints

2000    

Waiting for love

Avicii

2015    

Reis mee

Wereldburger

Naast dat ik het vooral erg leuk vind om de wereld te zien, ben ik er ook van overtuigd dat het vooral heel goed is voor een mens om andere plekken te zien. Je leert over andere culturen, geschiedenis en dat onze normen en waarden niet de enige juiste zijn. Je leert te relativeren en wordt meer open minded.


vakantiefoto vakantiefoto vakantiefoto vakantiefoto vakantiefoto vakantiefoto vakantiefoto vakantiefoto vakantiefoto vakantiefoto vakantiefoto

In contact

Mail, linkedin of facebook

Je kunt mij het beste bereiken via mail. Ik lees mijn mail (bijna) elke dag. Ook facebook en linkedin bekijk ik regelmatig. Omdat ik veel voor de klas sta staat mijn mobiel overdag vaak uit. Ingesproken berichten zie ik meestal niet tijdig.

 •   Telefoon+31 (0)6 411 644 28
 •   E-mailcontact@nicovanham.nl
 •   Facebookwww.facebook.com/nico.vanham
 •   LinkedInwww.linkedin.com/in/ngvanham

Mail mij

Mail, linkedin of facebook

Voel je vrij om mij te mailen, waar het onderwerp ook over gaat. In het algemeen reageer ik snel op mail. Ik probeer op mail waarop eenvoudig te antwoorden is binnen 24 uur te reageren, maar het kan in enkele gevallen langer duren.