afbeelding preloader
1
Jan
weer
ngvanham

www.nicovanham.nl

Home

afbeelding scheiding

De complexiteit van onderwijs

Onderwijzen is onmogelijk... Als we eenvoudig alles bij elkaar optellen dat van een representatieve docent wordt verwacht en kennisnemen van de omstandigheden waaronder die activiteiten moeten worden uitgevoerd, stelt de som hogere eisen dan enig persoon mogelijk kan vervullen... Toch onderwijzen docenten.

afbeelding scheiding

Studiekeuze

Kiezen voor jongeren is moeilijk, het is veel minder rationeel dan wordt aangenomen en het is geen eenmalige beslissing, het is vooral een emotioneel proces. Daarbij speelt bij studiekeuze dat jongeren geen realistisch beeld van werk hebben en zich nauwelijks bewust zijn van hun eigen kunnen en ambities. Ook wordt aangegeven dat vaak minder relevante motieven zoals locatie of hetzelfde doen als een vriend(in) bepalend zijn.

Model voor studiekeuze

Het blijkt dat studenten vooral kiezen op basis wat ze niet willen, door het afstrepen en te kiezen voor wat overblijft. Ze kiezen niet voor wat ze wel willen en waar ze moeite voor willen doen. Ook laat neuropsychologisch onderzoek zien dat het brein van jongeren nog niet rijp genoeg is om consequenties van keuzes op langere termijn te overzien en om zelf een reflectieproces op gang te brengen, maar dat de hersenen zich hierop kunnen ontwikkelen door te oefenen. Docenten en ouders moeten hierbij begeleiden, en de begeleiding moet zich richten op het leren bewuster te kiezen.

Studiesucces

Een goed keuzeproces, vertrouwen in de gemaakte studiekeuze, een helder beeld van de toekomst en intrinsieke motivatie zijn bepalende factoren bij studiesucces in het vervolgonderwijs. Het lectoraat Studiesucces van Hogeschool Inholland heeft een model ontwikkeld om de factoren die studiesucces beïnvloeden te organiseren en om een kader te schetsen voor onderzoek. Dit model laat de complexiteit zien van het begrip studiesucces.

Model voor studiesucces

Waarom het doorstromen van mbo naar hbo moeizaam verloopt is vaak niet duidelijk, er zijn veel uiteenlopende en onderling gerelateerde factoren, zoals onder andere leerstijlen, vaardigheden, studiekeuze, motivatie en vooropleiding die bepalend kunnen zijn voor het studiesucces van mbo- studenten in het hbo

afbeelding scheiding
carrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeeldingcarrousel afbeelding

Omdenken

Omdenken is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als ruwe energie; frustratie die zijn vorm nog niet gevonden heeft. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.

afbeelding scheiding

Over mij

“Ik ben benaderbaar voor iedereen en neem de tijd om te luisteren. Ik kan mijzelf goed inleven in de situatie van een ander, heb een natuurlijke belangstelling voor mensen in hun omgeving en accepteer mensen zoals ze zijn zonder vooroordelen. Ik streef naar coöperatieve en harmonieuze verhoudingen.”